fredag 11 januari 2013

Fredag 11 januari. Inflytande. Upprustning. Kontaktproblem.

Hyresgäst och medlemsinflytande.

Föreningarnas bostadspolitiska arbete har under de senaste åren utvecklats enormt och vi hörs allt mer i den politiska debatten. Trots det hårdnar klimatet för medlemmar/hyresgäster.
Min uppfattning är att vi i linje med Agenda 2016 måste bli ännu bättre på att stärka hyresgästernas möjlighet att påverka och ha inflytande på sitt boende.
Vi hyresgäster och hyresrätterna blir allt mer ansatta i vår region. Nyproduktionen är på tok för låg, samtidigt som hyresnivåerna i nyproduktionen är på tok för hög.
Upprustningen i miljonprogramsområdena påverkar tusentals hyresgästers boendesituation på fler sätt. Hyresgästernas inflytande på omfattningen av renoveringen och upprustningen är idag svagt. Många gånger utförs arbeten i samband med upprustningarna, vars syfte är att höja bruksvärdet och därmed hyran.
En del bostadsbolag, allmännyttiga såväl som privata, har fler olika dåliga lösningar för att finansiera upprustningarna, till exempel ombildningar, ägarlägenheter och försäljningar av allmännyttiga hyresrätter.
Hur påhittiga fastighetsägarna än är, såväl privata som allmännyttiga är det alltid hyresgästen som får betala slutnotan.
Eftersom bostadsmarknaden är överhettad av en gigantisk bostadsbrist, kan bostadsbolagen kräva fyra gånger hyran i inkomst. En spärr som hindrar många från att få eller byta sin lägenhet.
Ovanstående är inledningen på några funderingar som jag har klätt i ord och som jag kommer publicera här på bloggen under några dagar framåt. Tankar som blir till ord som blir enlighet som blir beslut som leder till handling.
Under dagen har jag ett par möten med förtroendevalda på förenings och regionnivå. Samtalen rör sig om inflytandefrågor och det bostadspolitiska läget.
Sedan någon vecka tillbaka väntar jag på ett mottagningsbevis. Vi har skickat ett brev med begäran om ett möte till en politiker i en kranskommun med begäran om ett möte. Anledningen till att det sker skriftligt är att det inte har gått att få kontakt varken via telefon eller mail så nu har föreningsstyrelsen i den aktuella kommunen som ett sista försök att få kontakt skickat ett rekommenderat brev.

Inga kommentarer: