torsdag 10 januari 2013

Torsdag 10 januari. Utbildning. Andrahandshyror.

Media visar allt mer intresse för hur den nya lagstiftningen gällande andrahandshyror kommer påverka hyresnivåerna vid uthyrning av bostadsrätter. Min uppfattning är självklar de som hyr ut kommer ta ut högre hyra än vad som tidigare varit rätt det vill säga bruksvärdeshyra. Tidigare har man jämfört lägenheterna  med de förhandlade bruksvärdeshyrorna i likvärdiga hyreslägenheter och tagit ut den hyresnivån. Nu kan helt andra parametrar ligga till grund för hyresnåvån dvs totala kostnaden för bostadsrätten.

Under kvällen får regionstyrelsens ledamöter information och utbildning i modern data teknik. Hur vi kan använda den moderna tekniken för att söka och få information samt läsa och lagra aktuella handlingar. En bra och givande kväll under ledning av regionstyrelsens ledamot Fredric Eriksson.

Vårt riksgemensamma arbete med att lyfta fram hyresrätten startade strax före jul när vi hade vår ordförandekonferens och kommunikationsenheten informerade om hur vi tillsammans skall bygga upp kampanjen. Nu har jag bokat in fem årsmöten i olika föreningar under mars månad för att få komma och informera om kommande bostadspolitiska kampanj. Kommunikationsenheten har lovat följa med för att delge den senaste information och ta del av tankar och idéer från medlemmar och förtroendevalda. Målet är att hinna med att besöka så många föreningar som möjligt eftersom målet med kampanjen är viktigt inför kommande politiska beslut.

Inga kommentarer: