torsdag 4 april 2013

Torsdag 4 april. Upprustning. Nyproduktion. Seminarium.

Efter några dagars ledighet har torsdagen varit fylld av allehanda göromål. Upprustning och ombyggnationer av hyresrätter i regionen är ständigt återkommande verksamhet som på olika sätt påverkar hyresgästerna.

Ett långdraget arbete med att rusta upp och bygga om ett kvarter på Södermalm har under mer än ett halvår påverkat hyresgästerna. Natten till idag kom det ett mail att någon troligen hantverkare var i full gång med att som medlemmen skrev "betongborra". I kvarteret har det varit många mail om störningar men frågan är om inte nattens övningar är näst intill oslagbart. Givetvis hjälper vi medlemman att komma till tals med fastighetsägaren.

Inflytande och samråd när det gäller upprustning är en viktig del av vår verksamhet och oftast är fastighetsägaren mån om att samråden skall fungera ordentligt eftersom det säkerställer båda parternas intressen och det fortsatta arbetet. Nu har jag återigen fått ett nödrop från en samrådsgrupp som upplever att samrådsmötena mer har blivit av typen information från fastighetsägaren vad och hur det tänker göra i huset. Givetvis kommer vi göra allt vad vi kan för att säkerställa hyresgästernas inflytande.

Nyproduktion av hyresrätter är alltid lika aktuellt. Kommande tisdag har vi ett frukostmöte som riktar sig till politiker och media för att återigen sätta fokus på behovet av ökad nyproduktion till hyresnivåer som inte blir astronomiska.

Inga kommentarer: