fredag 25 januari 2013

Fredag 25 januari. Nynäshamn. Typlägenheter. Fredagskväll.

Nynäshamnsbostäder undersökte marknaden för att kunna sälja en del av bolagets hyreshus. Under hösten höll föreningen i Nynäshamn flera informationsmöten och ordnade en politikerutfrågning rörande den eventuella utförsäljningen.
Så småningom beslutade sig bolagsstyrelsen för att inte sälja något men ändå få igång nyproduktionen av hyresrätter i egen regi. Ett beslut som vi givetvis tycker är helt i rätt riktning för ett kommunalt allmännyttigt bolag.
Idag träffades representanter för föreningsstyrelsen i Nynäshamn och Nynäshamnsbostäders högsta ledning. Jag var inbjuden till mötet av föreningen på uppmaning av bolagsledningen. Mötet inleddes med en återblick och från parterna utvärdering av hur frågan om försäljning hade hanterats följt av ett mycket framåtsiktande resonemang om hur inflytande och samråd kan utvecklas.
Eftersom bolaget har ca 1.000 lägenheter som är i behov av stambyte och upprustning är givetvis frågan om samråd och inflytande väldigt viktig för hyresgästerna i Nynäshamnsbostäder. Mötet utmynnade i en del konstruktiva förslag som föreningen nu skall ta med sig och förankra.

De fyra lägenheter som Fastighetsägarna i Stockholm valt ut som pilotfall för att i hyresnämnden pröva hyresnivåerna är belägna i olika stadsdelar nämligen Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen. Hyresgästerna i de berörda husen kommer bjudas in till ett informationsmöte inom en snar framtid.
Johan Flyckt anställd på vår boutvecklingsenhet har fått en utmärkelse för sitt arbete med det "fria ordet". I motiveringen står "Johan Flyckt för att han utan skyddsnät och ekonomiska medel har stått upp för ordets frihet i alla sammanhang". Läs mer här

Kung Bore börjar släppa efter på sitt köldgrepp temperaturen var i dag på förmiddagen klockan 08:19  -22,5 grader nu har temperaturen stigit till behagliga -8 grader och varmare skall det bli. Personligen tycker jag den bästa vintertemperaturen ligger runt -7 grader. Inget tö o slask utan vitt rent och vackert ute.

Under kvällen funderar jag över vad jag skall prata om på seminariet i morgon. Temat är hyresrätten och nyproduktion. Får nog bli, igår idag imorgon.

Inga kommentarer: