onsdag 19 december 2012

Onsdag 19 december. Utredning. Andrahandshyror. Upplands- Väsby.

Under förmiddagen idag presenterade regeringens utredare Per-Anders Bergendahl Hyresbostadsutredningens förslag. Där föreslås bland annat att marknadshyror på sikt ska ersätta dagens förhandlade bruksvärdeshyror.

I vår region skulle förslaget om det inte hamnar i pappersåtervinningen inte rendera i flera hyrerätter utan troligen enbart medverka till välfyllda plånböcker hos fastighetsägare och att det blir en folkomflyttning med tanke på att hyrorna skulle raka i höjden och de höga inkomstkraven som finns idag höjs kanske till det dubbla.
Det finns redan idag dyra nybyggda hyresrätter för dem som kan efterfråga det. Det är inte ett problem. Tvärtom har bostadsbolagen redan idag svårt att hitta hyresgäster som är intresserade av att betala dessa hyror. De borde koncentrera sig på att bygga hyresrätter med hyresnivåer som folk har råd att betala.

Nej till marknadshyror ja till skattereformer som kan få igång byggandet till exempel samma subventioner som det ägda boendet får.
Ett nytt hyressättningssystem infördes för två år sedan under stor enighet i riksdagen. Senast för en dryg vecka sedan konstaterade bostadsminister Stefan Attefall att det inte ska ske några förändringar i den överenskommelsen. Per-Anders Bergendahls förslag strider helt mot detta beslut.

- När diskussionen kring marknadshyror var aktuell förra gången, i samband med Kochs utredning, ställde sig en enig riksdag bakom beslutet att säga nej till marknadshyror och behålla bruksvärdessystemet och hyresgästernas rätt att förhandla sina hyror, säger Pär Svanberg på riksförbundet.

Dessutom visar den SIFO-undersökning Hyresgästföreningen presenterar idag att åtta av tio tillfrågade föredrar förhandlade hyror. Endast en av tio anser att marknadshyror är att föredra. Det finns alltså en förkrossande majoritet hos både väljare och valda politiker för ett system där hyresgästerna bibehåller sin rätt att förhandla sina hyror. Om du vill läsa hela rapporten klicka på Bergendals rapport
-------------------------------------------------------------------------
Ny hyressättning vid andrahandsuthyrning av privatbostad.
Idag fattade riksdagen beslut om ändrade regler för andrahandsuthyrning av privatbostad. Beslutet innebär att det nu i praktiken är marknadshyra som gäller vid andrahandsuthyrning av till exempel en bostadsrätt.

Förslaget innebär i korthet att det inte längre är bruksvärdet som skall gälla vid uthyrning av bostadsrätter. Det är en uppenbar risk att hyrorna som andrahansdhyresgäster får betala kommer att fördubblas. Det verkar vara mer regel än undantag att till de som har skall mer vara givet.
--------------------------------------------------------------------------
Under dagen träffar jag SVT som gör ett inslag om Bergendals rapport och några tidningar kommenterar också rapporten. Se inslaget i SVT
--------------------------------------------------------------------------
Under kvällen är jag i Upplands-Väsby och träffar föreningsstyrelsen, representanter för lokala hyresgästföreningar och förhandlingsdelegationen. Jättetrevligt initiativ av föreningsstyrelsen som bjudit in till att träffas under trivsamma former.


Inga kommentarer: