måndag 31 december 2012

Måndagen 31 december 2012.


Jag önskar alla bloggläsare ett fint slut på 2012

och

Gott Nytt År 2013

Tillsammans har vi hyresgäster viktiga utmaningar 2013

Hyresgästinflytande på upprustning av miljonprogramshus.

Hyresgästinflytande på hyressättningen i regionen.

Det gigantiska behovet av fler hyrerätter.

Bevara och utveckla hyresrätten.

Tillsammans är vi en stark kraft för att nå våra mål.


 

Inga kommentarer: