fredag 25 oktober 2013

Torsdag 24 oktober. Seminarium, processledning, utredning, mediahantering, politikermöten, styrelsemöten, strandade förhandlingar, "skogsbruk", uppgraderad hemsida.

De senaste veckorna har varit fyllda av allehanda aktiviteter. I Folket Hus Bagarmossen har det varit ett par seminarier om stadsdelens utveckling. Jag har haft förmånen att moderera båda seminarierna.


På det senaste deltog Patrik Derk som leder det framåtsiktade förändringsarbetet i Hovsjö Södertälje. En fantastiskt engagerande ledare som var uppskattad inledning på det senaste seminariet. Stockholmshems Vd Ingela Lind informerade på ett mycket pedagogiskt sätt om Stockholmshems arbete och utvecklingstankar rörande Bagarmossen. Från stadsdelen deltog stadsdelsnämndens ordförande Kristina Lutz som berättade om hur hon ser på stadsdelens kommande tillväxt och utveckling.

Media och mediahantering är alltid aktuellt i någon form och de senaste veckorna har den typen av arbete varit mer aktuellt än vanligt. Jag har haft förmånen att dela med mig av mina erfarenheter och förhoppningsvis gjort det på ett så pedagogiskt sätt så att mottagarna känner sig nöjda.


 Bostadspolitik, markpolitik och ekonomi hänger i mångt och mycket ihop i vår region. Att få jobba med den typen av frågor är inspirerande och olika perspektiv öppnar sig med jämna mellanrum. Har förutom att jobba med frågan passat på att gå på ett par olika seminarier som handlat om tillväxt, infrastruktur och ekonomi.
 Sedan någon vecka håller jag på med att skriva fram en utredning som skall levereras om ett par veckor. Inspirerande tema och givande arbetet är alltid roligt.
Häromdagen var jag återigen på ett fullmäktigemöte och lyssnade. Det är slående hur olika fullmäktigemötena är på olika håll i regionen. En del är trista och väldigt strukturerade och känns långt ifrån människorna som är berörda av de politiska besluten andra är väldigt "nära" människorna i berörd kommun.

I Stockholm har idag förhandlingarna om ett ramavtal mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen strandat. Jag skall inte lägga några värderingar i det annat än att det alltid är tråkigt när förhandlingar bryter samman det leder på sikt sällan till framgång. Någon gång måste man komma överens på något sätt.

 I Sundbyberg hade Hyresgästföreningen ordnat en bostadspolitisk debatt förra veckan som jag modererade. Alla åtta politiska partier var representerade och tidvis hettade det till i debatten. En fråga som de politiska partiernas representanter kom överens om var ett det skall finnas tre upprustningsnivåer när det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren genomför upprustningar i sitt bestånd av hyresrätter.
 Det pågående "skogsbruket" är nu avslutat och skogen ned den vackra ängen och Gränöfjärden är ordentligt gallrad, alla stockar bortforslade samt ris och löv uppeldat. Dagen då ris löv och kvistar eldades upp var det ner än ett trettiotal personer som under gemytliga former med hjälp av grillkorv dricka o kaffe hjälptes åt att mata tre brasor så de gigantiska högarna var efter drygt åtta timmar uppeldade.

Nu har JLM Human Utveckling:s hemsida tack vare proffsig hjälp fått en behövlig ansiktslyftning. http://www.jlmhumanutveckling.se 

Inga kommentarer: