fredag 20 december 2013

Chefskap/Ledarskap Utveckling Kommunikation

  • Ledarskapet är något man måste förtjäna.
  • Ledarskapet är betydligt mer än att vara chef.
  • Ledarskapet är betydligt mer än en titel eller befattning.
  • Ledarskap/förtroende att leda är något som hela tiden måste förvaltas och utvecklas.
  • Ledarskap fungerar inte om vilja och förmåga att kommunicera saknas.
  • Ledarskap fungerar inte om förmågan att entusiasmera/engagera saknas.
  • Ledarskap fungerar inte om man väljer bort det som kan vara obekvämt.

Inga kommentarer: