måndag 9 september 2013

Tisdag 9 september. PUR. Projektplan. Krisgrupp.

Inledde dagen med att ett möte där jag träffade projektarbetaren som i ett par år jobbat heltid med Projekt Ung i Rågsved. PUR och en representant för IKANO. Projektet har drivits gemensamt av Hyresgästföreningen i Syd-Ost och Fastighetsägaren IKANO.
När jag skrev den första projektplanen för några år var målet att projektet skulle få ungdomarna i området att ta mer ansvar för sitt kvarter.
Minskad skadegörelse och ökad trygghet var ett par av målen. Under de senaste åren har projektet utvecklats mycket positivt och de uppsatta målen har till större delen nåtts. Verksamheten i projektlokalen är i full gång från förmiddag till sena eftermiddag. Barn och ungdomar träffas med lokalen som bas. Vintertid är det mest aktiviteter inomhus men under vår till höst är det en hel del aktiviteter utomhus. Städning, målning, plantera blommor, grilla, spela fotboll är några aktiviteter.
Under de senaste två åren har många politiker besökt projektet för att se hur det går att fånga upp barn och ungdomar i ett bostadsområde på ett sätt som engagerar och delvis också bidrar till deras personliga utveckling.
Senast jag var i PUR lokalen träffade jag både borgarråd och stadsdelspolitiker från Stockholms stad men också politiker från grannkommuner som deltog i en information om verksamheten samt debatterade samhällsbyggnadsfrågor.
Från att ha varit ett projekt som förlängts med 12 månader per gång avslutas projektet den sista september Verksamheten övertas i sin helhet av fastighetsägaren och blir en del i bolagets fastighetsförvaltning.
Projektarbetaren Ronja har erbjudits och tackat ja till fast anställning vilket också är en framgång för projektet.

Nu är det dags för nästa projekt med liknande inriktning i ett annat bostadsområde. Projektplanen är ännu så länge ett ganska tomt blad men min förhoppning är att vara klar med den till i morgon kväll. Det gäller att tillvarata gjorda erfarenheter men också känna av nya behov och utmaningar i aktuellt område.

I Hem och Hyra är det en mycket läsvärd artikel om hur tre ganska tunga profiler slår sig ihop och bildar en krisgrupp som senast i juni 2014 skall komma med förslag till reformstrategier.
Så här beskrivs gruppens intentioner "  En krisgrupp ska hjälpa regeringen att göra bostadsreformer – och ändra hyressättningen.
Läs mer i Hem och Hyra

Hört på stan:
Lokala hyresgästföreningen Väktaren på Kungsholmen lär ha lagt i nästa växel för att öka trycket på politiker och makthavare när det att försöka bevara hyresrätterna i kvarteret.
Tyresöföreningen medverkade framgångsrikt på Tyresöfestivalen i helgen som gick. Många frågor gällde  Tyresöbostäder och dess framtid.
Förhandlingarna med de privata fastighetsägarna i Stockholms Stad om ett ramavtal lär vara på gång. Blir spännande att se årets upplägg eftersom de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm är medlemmar i fastighetsägarnas organisation.

Inga kommentarer: