lördag 7 september 2013

Lördag 7 september. Verksamhetskonferens. ETC.


Dagens regionala verksamhetskonferens var ganska välbesökt. Efter en något trevande inledning tog samtalen runt borden rejäl fart. Många olika aktiviteter diskuterades men efter hand blev det allt mer fokus på de prioriterade verksamheterna och dess mål. Upprustning, nyproduktion och hyrskatten.
 
Det uppstod en viss förvirring när Fredrik från Södermalm frågade vad Hyrskatten var för något. Något riktigt tydligt svar blev det aldrig på frågan. Hyrskatten är det som vi hyresgäster betalar men de som bor i andra boendeformer slipper betala.

I tidningen ETC finns ett genmäle från Hyresgästföreningen rörande kritiken mot Hyresgästföreningens agerande i och runt aktiviteten Rädda Alby. Jag tycker att man kunde varit ännu tydligare eftersom Hyresgästföreningen i Botkyrka Salem med Simon Safari i spetsen lade väldigt mycket energi och massor med timma på att försöka påverka politiker och tjänstemän i bolagets styrelse och ledning. Jag vet också att det var åtskilliga samtal med kommunens starke kvinna Katarina Berggren. De kravspecifikation  som fanns på företaget som skulle få köpa fastigheter i Alby kom till stora delar fram efter det påverkansarbete som Hyresgästföreningen i Botkyrka bedrev. Vi var fler som på olika sätt deltog i det arbetet. Läs artikeln i ETC här.

Efter avslutad verksamhetskonferens for regionstyrelsen, föreningarnas ordföranden och regionledningen vidare till Skepparholmen för att under morgondagen fortsätta verksamhetsplaneringen utifrån dagens konferens. Själv satt jag kvar och hade ett ganska lång och givande samtal med en förtroendevald från Södermalm före åkte jag hem till Hagsätra för att träffa Ewa och ungdomarna som är på besök från Göteborg.
 Vädret skall bli bra i morgon också så det blir nog en tur med båten men mer om detta blir det säkerligen på bloggen i morgon kväll plus lite personal och förtroendemanna skvaller från dagens konferens.

Inga kommentarer: