torsdag 27 juni 2013

Onsdag 26 juni - torsdag 27 juni. Alby. Folkomröstning. Köpare. Humla.

Har följ utvecklingen i Alby och beslutet att sälja över tusen lägenheter med hyresgäster till en i sammanhanget fullständigt oprövad spekulant/köpare. Det har funnits ett antal kriterier som köparen skall uppfylla. Detta har hela tiden varit ett försvar mot den kritik som funnits hela tiden i bostadsområdet Alby och hos Hyresgästföreningen.

Jag hoppas att jag har fel men det verkar märkligt nog som att köparen inte uppfyller de stipulerade kriterierna som kommun och bolagsledning hänvisat till under en längre tid.
Därutöver struntar kommunledningen i den massiva oro och det motstånd som finns mot försäljningen av hyresrätterna med hyresgäster i på Albyberget.

Hyresgästföreningen frågade alla hyresgäster i Botkyrkabyggen om de ville ha kvar Botkyrkabyggen som hyresvärd och så gott som alla ville det. Några få vill ombilda hyresrätterna till bostadsrätter. Nog borde politiker och bostadsbolag lyssna på all hyresgäster och ta deras oro på allvar.

Det har varit mycket resonemang i media och olika sociala forum där det pekas på att det är S  V och Mp som styr och att de för en borgerlig politik med utförsäljningen av delar det allmännyttiga kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd. Verkar mer som att beslutet styrs av olika ekonomiska intressen än av politisk ideologiskt fattade beslut.

Gårdagens beslut gällande försäljningen av hyresrätterna i Alby taget av Botkyrkas fullmäktige gan du läsa om här och även ladda ner protokollet från mötet.
På kommunens hemsida berättar man om gårdagens beslut men också om ett besök av en kinesisk delegation som studerade hur medborgardialogen tagit tillvara stadsbyggnadsiden Framtid Alby.


Under eftermiddagen reparerade jag en vindsnurra som svärfar har gjort för många år sedan. En av vingarna var trasig och är numer ersatt med delar av ett lock från en glassburk (SIA glass). Riggade till en hållare som jag skruvade upp på en husnock.

Inga kommentarer: