onsdag 5 juni 2013

Måndag 3 juni - onsdag 5 juni. Kontaktuppgifter.

Fastighetsägarna Stockholm får ny Vd Christer Jansson slutar.
Nedanstående har jag hämtat på Fastighetsägarnas hemsida.
"Billy McCormac är utsedd till ny vd för Fastighetsägarna Stockholm. Han efterträder Christer Jansson, som lämnar organisationen för att gå i pension efter 14 år som vd. Billy McCormac tillträder under början av hösten 2013.
Billy McCormac kommer närmast från Prime PR, där han arbetat som seniorkonsult de senaste tre åren. Dessförinnan var han förlags- och kommunikationschef på Timbro. Billy McCormac har även arbetat fem år som seniorkonsult vid JKL.
- Fastighetsbranschen är en dynamisk bransch som bidrar till stor samhällsnytta, säger Billy McCormac. Det känns fantastiskt spännande att få företräda tusentals fastighetsägare, som alla är viktiga spelare för att Stockholmsregionen fortsatt ska kunna växa. Behovet av en väl fungerande fastighetsmarknad har aldrig varit större än nu. För att regionen ska kunna växa krävs såväl förändringar i nuvarande lagstiftning som att alla aktörer prioriterar insatser för att bygga nytt, avslutar Billy McCormac."

Nu återstår att se hur ledarbytet kommer påverka framtiden för fastighetsägarna i Stockholm och därmed också hyresgästerna.

Upprustningar och ombyggnationer pågår på många ställen i Stockholmsregionen. Något mer udda är att riva hus men nu är det på gång på flera håll. I Upplands-Bro skall radonhus rivas och ge plats för nya hyreshus med fler lägenheter än i de nuvarande radonhusen. I Stockholms city Vasastan ryktas det om rivning av hyreshus på grund av dålig miljö innomhus.  

Mina kontaktuppgifter
terje.gunnarson@telia.com
070-3388817

Inga kommentarer: