tisdag 7 maj 2013

Måndag 6 maj - tisdag 7 maj. Stockholm växer. Nytt projekt.

Måndagens miniseminarium/debatt i Bagarmossens Folkets Hus
var både välbesökt och givande enligt  både deltagarna på podiet och åhörarna. Allt ifrån planfrågor, hyror, produktionskostnader, bostadsbrist, arbetsmarknad, inflyttning, politisk vilja och ovilja till och gentrifiering.
Professor Hans Lind inledde med sin syn på vad som händer när staden växer följs av

Roger Mogert S som pratade om behovet av många fler hyresrätter men också andra boendeformer.

Ann-Margarethe Livh pläderade för ett "hyrestak" och menade att de allmännyttiga bostadsbolagen måste öka på sin produktion av hyresrätter och dessutom sträva efter att håller ner produktionskostnaderna som nu är orimligt höga.

YIMBY visade på olika möjligheter att förtäta och bygga ihop olika områden.

Efter en kaffepaus blev det en debatt mellan deltagarna på podiet följt av frågor från publiken. Ett uppskattat inslag som gav mersmak hos deltagarna.

I dag tisdag har jag träffat den Lokala Hyresgästföreningen i Hagsätra tillsammans med representanter från bostadsbolaget IKANO som äger större delen av hyresrätterna i Hagsätra. Vi resonerade om möjligheterna att tillsammans starta ett projekt liknade PUR som vi har i Snösätra. Styrelsen för LH Hagsätra var positiva till iden så nu är det bara att sätta igång med planeringen och att ordna med den tilltänkta lokalen.

Inga kommentarer: