lördag 6 april 2013

Lördag 6 april. Möte med föreningarna i Sthlm. Nyvalda i Lokala föreningar. Debattartikel i ETC

Inledde dagen med att delta i en konferens där Hyresgästföreningens boutvecklingsenhet hade bjudit in alla Hyresgästföreningar i Stockholms Stad till information om personalen informerade om vilket stöd föreningarna får från personalen.
Stötta styrelserna i föreningarna, organisationsarbete med att bilda nya lokala hyresgästföreningar samt hjälp från enhetens duktiga administratörer med listor utskick och liknande. På en direkt fråga från en privatboende ledamot i Brännkyrka-Hägersten Föreningen gällande Husombuden var beskedet att husombuden ingår inte i boutvecklarnas arbetsuppgifter.

Efter en knapp timmas information om stödet till föreningarna gick resten av dagen i politikens tecken. Hur skall föreningarna bedriva påverkansarbete, nätverka, samverka, på vilka nivåer och var.
Som starter och inspiratör hade Ann-Margarethe Liiv vänsterpartistisk gruppledare i Stadshuset. Ann-Margarethe pratade om många aktuella frågor, utförsäljningar, ombildningar, hyresstopp, Tysk bogemenskap, uttagen ur bostadsbolagen, behovet av billigare nyproduktion, rotavdrag för hyresrätten, investeringsstöd och en hel del annat.

Efter lunch träffade jag drygt etthundra nyvalda förtroendevalda i Lokala Hyresgästföreningar som hade bjudits in till en utbildning som hölls i centrala Stockholm. Mitt uppdrag var att prata om lokalt engagemang och Agenda 2016, bostadspolitik och opinionsbildning samt förhandlingar och ägarstrukturer. Otroligt roligt att få träffa och ha en dialog med så många entusiastiska förtroendevalda.

Idag har ETC en debattartikel om politikernas ohemula uttag ur de allmännyttiga bostadsbolagens kassa i Stockholm. Klicka på  ETC och läs hela artikeln på nätet.

Inga kommentarer: