lördag 27 april 2013

Lördag 27 april. Fullmäktiges årsmöte.

Idag avgick jag som regionordförande efter nio fantastiska år på det bästa förtroendeuppdrag som finns. Jag har varit med på en otroligt stimulerande resa med massor av utmaningar. Framgångar för hyresgäster och hyresrätten men också en och annan motgång som stimulerat till ännu mer arbetsinsatser för att nå våra gemendamma mål.
Nu skall jag försöka ta det lugnt några veckor och enbart ägna mig åt att umgås med familj och vänner samt försöka lära mig att inte dygnet runt tänka "hyresgästföreningen".
Bloggen kommer jag fortsätta skriva och då med fokus på hyresrätt/hyresgäst/Hyresgästföreningen.
Mina kontaktuppgifter terje.gunnarson@telia.com Mobil 0703-388817.

Ny ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm
Greger Björkegren valdes till ny ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm vid fullmäktige 27 april. – Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att leda regionens fortsatta arbete, säger Greger Björkegren. Regionstyrelsen kommer givetvis att fortsätta sitt arbete på den inslagna vägen med Agenda 2016 som ledstjärna och med kontinuitet i den viktiga verksamhet som redan har inletts. Det är av största vikt att hela regionen nu verkar som en enhet för att uppnå bästa resultat.
Avgående regionordförande Terje Gunnarson instämmer:
– En enad region, där både förtroendevalda och personal samarbetar, är vägen till framgång. Jag önskar den nya regionordföranden och regionstyrelsen lycka till i arbetet!
Sex nya ledamöter valdes till regionstyrelsen: Jan-Peter Mattsson, Sollentuna; Peggy Jönsson, Sydost; Hans Holmberg, Järfälla och Anders Loosme, Södermalm. Samtidigt omvaldes Anita Granqvist, Sundbyberg och Liz Grennstam, Solna. Samtliga valdes på två år.
Fullmäktige gjorde också två fyllnadsval på ett år till regionstyrelsen: Jörgen Johansson, Sydost och Jan Bergström, Kungsholmen.
Övriga ledamöter i regionstyrelsen är: Marina Fredriksson, Yvonne Andersson, Fredric Ericsson och Madelaine Hällgren.

Här några bilder från dagens möte:
Jag öppnar fullmäktige med en minnesstund där vi ägnar några tankar åt vänner som lämnat oss.

Öppningsanförande och välkommenhälsning till ca etthundrasjutto personer 

Tre vise män Arne Bosse och Nisse

Vi var många som deltog med stort engagemang i alla dagordningens punkter.

Inga kommentarer: