fredag 22 mars 2013

Torsdag 21 mars. Revision. Årsmöte Ekerö. Regionstyrelsemöte.

Hyresgästföreningen Bromma Ekerö hade kallat till årsmöte i dag. Årsmötet avhölls i trevliga lokaler som normalt disponeras av en Lokal Hyresgästförening. Föreningen ordförande Harriet Sonderwall som under många år varit förtroendevald på olika poster i både föreningen och regionen avgick som ordförande.
Eftersom jag var inbjuden att prata nuläget i regionen med fokus på bostadspolitiska läget passade jag självklart på att avtacka Harriet med ett lite tal och blommor samt en lite gåva.

Regionstyrelsen hade möte under kvällen och hade som vanligt en diger dagordning att arbeta sig igenom. En rapport rörande utbildning av förtroendevalda i förhandlingsorganisation som var mycket välskriven och genomarbetad av Kristoffer Burstedt på förhandlingsenheten möttes av stor uppskattning. Ämnet är viktigt och nyckeln till framgång i förhandlingsdelegationernas arbete. En hel del handlingar rörde kommande fullmäktigemötes arbete och och organisering. I övrigt på dagordningen förhandlingslägt, bostadspolitik, vår positiva medlemsutveckling, uppföljning av mätvärden på verksamheten, inkommande post, kommande seminarie i vår serie Prat om Bostad och del annat.

Hinner också med att under dagen delta i revisionen av ABF Distriktet. Vi träffades hos den auktoriserade revisionsbyrån Ernst o Yung där vi tillsammans med den auktoriserade revisorn gick igenom verksamhet o ekonomi. Allt ok och vi kommer föreslå att styrelsen får ansvarsfrihet.

Inga kommentarer: