tisdag 5 mars 2013

Tisdag 5 mars. Seminarie. Möte med förtroendevalda. Revision.

Revisionen av regionen är enligt revisorerna så gott som anslutad. Under förmiddagen var regionledningen inbjuden till ett möte med regionens revisorer. Deltog gjorde både den auktoriserade revisorn från Ernst o Young och en av de förtroendevalda revisorerna. Regionen fick ok på alla punkter men med några förslag till förbättring när det gällde kontrollen av de lokal föreningarnas ekonomi.

Studentorganisationen SSCO arangerade idag ett seminarium om hur bostadsbristen påverkar studenter i Stockholm. Ett givande seminarium som liksom många andra pekade på vad som händer med människor i det här fallet unga som berörs av bostadsbristen. Otrygghet med ett liv i kappsäck eller kanske skyhöga andrahandshyror eller en soffa i någons vardagsrum som utgör fast punkt i tillvaron. Studieresultat påverkas negativt för många och även den psykiska och fysiska hälsan påverkas.

Under kvällen deltar jag på ett möte som personalchefen på regionkontoret bjudit in till. Personalchefen, regionchefen och ett par förrtroendevalda samt undertecknad deltar på mötet som handlade om hur vi visar respekt för varandra förtroendevalda och personal. Bra samtal där vi hade samsyn när vi skiljdes åt.

Efter en sen men gemensam middag med Ewa summerar jag dagen svarar på några mail och sätter mig vid datorn och skriver en rekordtidig blogg. Nu väntar soffhörnet och TV:n.

Inga kommentarer: