onsdag 6 mars 2013

Onsdag 6 mars. Fastighetstidningen. ABC. Mitt i. KTH. Lokala Hyresgästföreningar.

Idag är det en artikel i Fastighetstidningen om förhandlingarna med det allmännyttiga bostadsbolaget Stadsholmen. läs mer i Fastighetstidningen

De kommunala bostadsbolagen i Stockholm byter bostäder bostäder med varandra. Idag var det ett inslag i SVT om detta. Se inslaget i ABC

Redaktionen för Mitt i tidningarna hörde under dagen av sig och ställde frågor om hyror och hyressättning i samband med upprustning och ombyggnad men också om ett aktuellt ärende där hyresgästerna har drabbats av dålig inomhusmiljö.

Under förmiddagen hade jag ett möte med två personer som studerar på KTH. De hade laddat med mängder av frågor rörande hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter.

I en av våra lokal föreningar finns en grupp som har massor med idéer om hur den lokala verksamheten skall utvecklas. Under eftermiddagen träffade regionstyrelse ledamoten Simon och jag en förtroendevald som ville ha råd och stöd för att få verksamheten att komma igång på ett sätt som är bra för alla i bostadsområdet men också är ok gentemot hyresvärden.

Nu närmar sig årsmötena i våra hyresgästföreningar och jag är inbokad på ganska många av dessa för antingen sitta ordförande eller prata bostadspolitik och opinionsbildning. Hyresgästföreningen har en hel del utmaningar att ta tag i under det kommande året och årsmötena är bra forum för att nå ut till medlemmar och förtroendevalda.

Inga kommentarer: