tisdag 12 mars 2013

Tisdag 12 mars. Ekerö. Media. Bolagsröran. Årsmöte i föreningarna.

På Ekerö var det förra året en folkomröstning om det allmännyttiga bostadsbolagets framtid. Kommunens invånare visade tydligt att de ville ha kvar det kommunala bostadsbolaget för att trygga hyresrättens framtid i kommunen. Idag har jag läst igenom den dokumentation som finns och gått igenom vårt engagemang i folkomröstningen.

I radio och tidningar är det just nu mer bostadsfrågor än vanligt. Olika partier och politiker uttalar sig hur hyresrätten behövs för framtiden och hur många års köande det behövs för att få en lägenhet. Nu inser fler och fler att bostadsbristen inte enbart är en storstadsproblematik.
Nu gäller det att också hålla det nyvaknande intresset igång så att det inte blir som en eller annan analytiker skall ha sagt nämligen att bostadsfrågan inte blir en valfråga.

Den omflyttning av hyresfastigheter som kommer att ske mellan de kommunala bostadsbolagen i Stockholm rör till det en hel del i vår organisation. Under föreningarnas årsmöten i mars väljes ledamöter till våra förhandlingsdelegationer.
För att få vara ledamot i delegation skall man bo i aktuellt bostadsbolag så de som väljes nu i mars kan komma att behöva byta till en annan förhandlingsdelegation i höst när bolagen byter fastigheter med varandra. Jag har fortfarande inte sett någon kalkyl eller annat underlag som visar att bostadsbolagen efter omflyttningen mellan bolagen kommer att bli mer effektiva eller spara in på kostnader.

Föreningarnas årsmöten är just nu i fokus för många av oss. Vi i regionstyrelsen vill gärna ut och lyssna på föreningarnas årsmöten men också informera om kommande bostadspolitiska kampanjer. Den pågående kampanjen Tack Anders Borg skall givetvis vara med på alla årsmöten som äger rum.

Inga kommentarer: