torsdag 31 januari 2013

Torsdag 31 januari. Hovsjö. Vällingby.

Hovsjö i Södertälje är ett bostadsområde som Södertälje kommun satsat en hel del på att lyfta från ett ganska utsatt område till ett område där de boende trivs och är stolta över sitt område.
Idag redovisades Hovsjösatsningen ur ett process och socioekonomiskt perspektiv av

Eva Lundmark och Ingvar Nilsson.
En redovisning av hur de boende haft inflytande på och hur framtiden skapats tillsammans med bostadsbolaget Hovsjöbostäder. En mycket intressant studie/rapport. Efter redovisningen fanns det tid  för både frågor och resonemang under ledning av Patrik Derk som är Vd för bostadsbolaget och en av de starka motorerna i Hovsjös förändringsarbete.

Under kvällen var jag på ett möte arrangerat av Hyresgästföreningen i Vällingby. Temat för kvällen var allmännyttans framtid i Stockholm Stad. Det var måndag förtroendevalda på möte och de flesta var laddade med frågor.
Jag fick svara på flera frågor rörande min och regionstyrelsens syn på de allmännyttiga bostadsbolagens roll och hur de agerar.
Det var massor av engagemang rörande hur vi skall påverka de styrande politikerna i Stadshuset för att få dem att bevara och utveckla de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.
Besvikelsen som de förtroendevalda i Vällingby känner över hur ansvariga politiker agerar när det de allmännyttiga bostadsbolagen var väldigt tydlig. Det kom fram en del idéer som jag definitivt kommer ta med mig in i framtiden och omvandla till engagemang och handling.

Inga kommentarer: