tisdag 4 december 2012

Tisdag 4 december. Planering. Förhandlingar. Möte. Julfint.

Regionstyrelsen träffar med föreningsordförandena är en viktig del i regionstyrelsens förankringsarbete gentemot föreningarna.
Kommande möte på torsdag med regionens alla föreningars ordförande har en ganska diger dagordning.

Verksamhetsplan, förhandlingsrutiner, testpiloter till mail, kommande kampanj, prat om bostad, och info om en rapport samt ett resonemang om hur vi skall på bästa sätt påverka så att hyresrätten utvecklas i regionen.
Under dagen nås jag av information om att hyresförhandlingarna med Botkyrkabyggen är klara och en pressinfo på väg ut.
Hyrorna för 2013 i Botkyrkabyggen klara
Förhandlingarna om 2013 års hyror mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Botkyrkabyggen är nu avslutade. Hyrorna kommer sammantaget att höjas med 0,8 procent från och med 1 januari 2013.
År 2013 är det andra året av fem i processen med att systematisera hyrorna i Botkyrka.* Det innebär att det kommer att bli både hyressänkningar och hyreshöjningar beroende på område och lägenhetens standard.
Samtidigt höjs garage- och parkeringsplatsavgifterna med 0,8 procent, vilket för en parkeringsplats som kostar 250 kr i månaden, innebär en höjning på 2 kronor. I avtalet ingår att Botkyrkabyggen redovisar vilka investeringar och åtgärder som har utförts under året och vilka som planeras 2013 när det gäller garage och parkeringar.
– Från förhandlingsdelegationens sida är vi mycket nöjda med överenskommelsen, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem. Förhandlingsklimatet har varit mycket gott och Botkyrkabyggen har varit lyhörda för hyresgästernas synpunkter.

Hemma i Hagsätra har det blivit julfint i centrum med lysande julprydnader.

Inga kommentarer: