lördag 24 november 2012

Lördag 24 november. Fullmäktigemöte. Barnbarn.

Dagens regionfullmäktige möte genomfördes med numera traditionsenliga påverkansplatser/samtalsplatser.

Uppskattningsvis deltog ca etthundratjugofem engagerade medlemmar och ombud.
Verksamhetsplanen antogs med ett par små förändringar samt ett tillägg att vi skall jobba ännu mer med opinionsbildning för att bevara alla hyresrätter samt stoppa ombildningar och utförsäljningar.

Båda motionerna till fullmäktige gällde möjligheterna att utveckla den digitala tekniken mmed ailen för att nå medlemmar med information och inbjudningar.

Regionens förhandlingsrutiner behandlades med stor öppenhet och lyhördhet. Det blev en det tillägg och justeringar tack vare skarpsynta deltagare. Det mest betydelsefulla enligt min personliga uppfattning var besluten om regionövergripande delegationer för större privata fastighetsägare, förtydligade och delvis utökat uppdrag för våra husombud samt beslutet att ändra i rutinerna så att förhandlingsledare numera kommer utses av regionkontoret.

Fullmäktige genomfördes i ett mycket gott samtalsklimat och med stort engagemang från deltagarna. Fullmäktigemötet avslutades strax efter klockan 14.00 utan stress och forserade de frågor.
Ett speciellt tack till personalen på regionchefens kansli Vivan, Ingela och Monica som förberett allt på ett fullständigt enastående sätt.
Länk till vår sida: Ditt livs boende
Länk till regionens facebook sida:Referat från dagen Fullmäktigemöte

Idag är det stor artikel om hyresförhandlingar i olika lokala tidningar i Stockholms Stad läs artikeln här

Skriver bloggen ganska tidigt för ikväll skall vi bygga lego och läsa en eller flera sagor jag och barnbarnet.

Inga kommentarer: