torsdag 11 oktober 2012

Onsdag 10 oktober. Förhandlingsupptakten. Arbetsutskott.

Idag gick vi igenom programmet inför kommande lördags förhandlingsupptakt. Det är ett intensivt program med behandling av regionens förhandlingsriktlinjer och den enkät som skickats ut till förtroendevalda i förhandlingsorganisationen.
Vi kommer få besök av Hans Lind från KTH som kommer att hålla ett anförande. Hans Lind är professor på KTH och en debattör som ofta finns med när för oss aktuella ämnen diskuteras.
De riksgemensamma förhandlingsriktlinjerna liksom ansvar och roller i förhandlingsorganisationen är andra punkter på dagens arbetsordningen.
Ser fram emot en fantastisk dag med flera hundra förtroendevalda deltagare.

Kvällens arbetsutskott hade en hel del på dagordningen. Tre remisser rörande Avfallsplanen för Stockholms Stad, Den gröna promenadstaden och V-motion till Stockholms Stadshus som beretts enligt tidigare riktlinjer från RS, förhandlingsläget gentemot allmännyttiga bolagen och privata fastighetsägare.
Ett par ansökningar om ekonomiskt stöd beviljades båda gällde information till hyresgäster i samband med försäljning v allmännyttiga kommunala hyresrätter. Den ena ansökan var från Botkyrka och den andra Nynäshamn.
En rapport angående vår medverkan på Pride slussades vidare till styrelsen liksom från bostadsdagarna i Motala.
Förslag till dagordning för kommande regionstyrelsemöte 23 oktober gicks igenom liksom planeringen av kommande årsmöte i Sollentuna föreningen i morgon torsdag.

Hemma strax efter halv elva så jag hinner umgås lite med Ewa före jag skriver bloggen och packar väskan inför morgondagen.

Inga kommentarer: