onsdag 19 september 2012

Onsdag 19 september. Riksdagshuset. Tysta politiker. Intranätet.

Det nya intranätet lanseras nästa vecka. Idag deltog jag i en information på regionkontoret om hur man kommer kunna navigera i det nya intranätet med delade dokument, importera och spara dokument i en miljö där olika program kan "prata" med varandra.
Det ser och känns riktigt bra, modert snabbt och effektivt.

Under eftermiddagen deltog jag i ett resonemang om bostadspolitik och bostadsfrågor med fokus på unga människor och deras bostadsbehov. Ett samtal med många olika aktörer och därmed en hel del olika infallsviklar. SABO, jagvillhabostad.nu, SSCO, arkitektbyråer, NCC, politiker var nägra av deltagarna. Att dialog är viktigt var alla överens om.

Om dialog är viktig i riksdagshuset och då med olika parter för att bli så framgångsrik som möjligt i den politikska gärningen råder ett helt motsatt förhållande i ett av de allmännyttiga bostadsbolagen som ägs av Stockholms Stad. Vad sägs om nedanstående:

b) Riktlinjer för styrelseledamots kontakt med enskild hyresgäst eller annan:
Styrelsen diskuterade hur enskild styrelseledamot skall hantera den situationen att han eller hon blir kontaktad av hyresgäst eller annan motpart till bolaget.
På förslag av ordföranden beslutade styrelsen att fastställa följande riktlinjer.
1. Handlingar (inkl. e-post) som skickas till styrelseledamot och gäller ärende hos bolaget är att betrakta som inkommen handling hos bolaget. Det är därmed en allmän handling som ska postregistreras av bolaget. Sådan handling ska omgående översändas till registrator för registrering och handläggning inom bolaget.

2. Enskild styrelseledamot kan och ska inte företräda bolaget utåt. Det är bara ordföranden och VD som ska uttala sig på bolagets vägnar.

3. Styrelseledamot som blir kontaktad av enskild hyresgäst eller annan motpart bör informera denne om att det är bolaget som handlägger ärendet. Erfarenhetsmässigt gäller sådana frågor i princip alltid löpande förvaltningsfrågor som VD har att självständigt hantera.

4. I undantagsfall kan det vara motiverat för styrelseledamot att i informationssyfte besöka enskild hyresgäst eller annan motpart. I de fall det föreligger någon form av tvist mellan bolaget och hyresgäst eller annan motpart kan dock ett sådant besök leda till felaktiga förväntningar hos denne och bör därmed undvikas.

Ordförande i bolaget är Moderate politikern Berthold Gustavsson. Samme Berthold som stod och visade en väl utvecklad nonchalans och förakt mot sina hyresgäster i Svenska Bostäders hyreshus i Hagsätra i samband med ett informationsmöte i våras när bolaget beslutat sig för att sälja mer än tusen lägenheter till en privat fastighetsägare.

Det moderate ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson har under hela sin tid som borgarråd hyllat dialog med medborgarna och dialog med hyresgäster och dialog med alla berörda. Undrar om Berthold har en egen agenda eller har Stadshusets moderat styrda ledning gjort en pudel när det gäller dialog med de som är berörda.


Inga kommentarer: