söndag 4 oktober 2009

Söndag 4 oktober. Järvalyftet. Moderat stöd för hyresrätten. En utmaning för ombildningskonsulter?

Idag fick jag en sammanställning från Jan-Erik Lind på Sociologiska institutionen Göteborgs universitet. Han är forskare och följer arbetet med Järvalyftet. Sammaställningen gällde en enkät som deltagarna fyllde i på ett seminarium om Järvalyftet och den dialog som förs med de boende. Fantastiskt rolig läsning och många positiva röster i utvärderingen.

Moderat stöd för hyresrätten.
Inte trodde man att stadshusledningen skulle leverera argument för hyresrättens bevarande. Men här har jag saxat ett avsnitt ur Stadshusets DN-bilaga, undertecknat Sten Nordin:

”Inte minst ur livsstilsperspektiv är hyresrätten central - långt ifrån alla människor vill eller kan låna och binda betydande kapital i sin bostad. Detta är kanske särskilt tydligt för dem som befinner sig utanför det yrkesverksamma livet. För många ungdomar, som saknar insats till en bostadsrätt, är hyresrätten det enda realistiska alternativet som första egna bostad. Och för många äldre, som inte vill exponera sig för den risk det innebär att binda kapital i bostaden, är hyresrätten en trygg boendeform i ålderdomen.”

En utmaning för ombildningskonsulter?
Övergivna hyreshus finns det på flera ställen i vårt land. För en storstadsbo är det en helt främmande tanke. När jag surfar runt på Jan Jörnmarks
http://www.jornmark.se/default.aspx känns bilderna från Ådalen kusliga.

Inga kommentarer: