fredag 18 september 2009

Torsdag 17 september. Opinionsbildning. Moral o Etik. Seminarium. Ombildningsstämma Kastanjegården. Politikerkontakt.

Gårdagens avbrutna köpstämma i Dalen är det som först står på mitt schema. Jag har ett ingående samtal med en av våra duktiga jurister om vad som händer i Lokala Hyresgästföreningen Kastanjegården i Dalen. Helt klart är att de behöver bistånd inför kvällen när köpstämman skall återupptas.
Under dagen kontaktar jag bland andra S borgarrådet Terese Lindberg som är vice ordförande i Svenska Bostäders styrelse. Jag informerar om vad som händer i Dalen Kastanjegården och Terese vill följa med dit under kvällen.
Under eftermiddagen är det ett mycket intressant seminarium på förbundskontoret. Två forskare berättar om vad som händer i bostadsområden i inför, under och lite efter ombildningar genomförts. Hur det påverkar hyresgäster och dess syn på varandra, politiker, polisen och samhället. Mycket givande men också en del bekräftelse av det vi redan lärt oss mer handfast under besök på bomöten och ombildningsmöten.
Regionens moral och etikgrupp har bjudut in mig och regionchefen till kvällens möte på Globen. De går igenom pågående och avslutade ärenden. Helt tydligt är att gruppen gör ett bra jobb. I gruppen ingår personalchefen eftersom personal också kan bli berörda av gruppens arbete.
Efter en rask middag åker vi i tillsammans till Dalen och Kastanjegården borgarådet Terese Lindberg, vår jurist Bengt och undertecknad. Terese är vice ordförande i bostadsbolaget som äger Kastanjegården det allmännyttiga Svenska Bostäder. Tanken är att vi skall delta på kvällens köpstämma klockan 20.30. Terese i egenskap av politiker och vetgirig vice ordförande i bolaget, Bengt som ombud för HGF och den LH lokal som finns i området och jag med en fullmakt från en v de boende i kvarteret.
Vi infinner oss i tid och när ordföranden i BRF ser oss utbryter en viss oro. Han vet inte riktigt hur han skall göra. Ingen släpps in i lokalen man avvaktar konsulten Torsten Kai Larsens ankomst.
Så småningom kommer insläppet och avprickandet igång samtidigt som vi upprepade gånger fotograferas av olika medlemmar i BRF. Några av de som inte stödjer en ombildning ber att få slippa bli fotograferade men det blir som en uppmaning till att ta mer bilder. Bilderna skall minsann läggas ut på "webben".

Väl främme vid bordet där närvaro avprickas blir det stopp. Konsulten måste inkallas. Han meddelar bestämmt att:
Min fullmakt att företräda en boende gäller inte så jag nekas inträde.

Bengt får inte företräda HGF som hyresgäst av LH lokalen det finns inget kontrakt säger konsulten. Bengt frågar tydligt men artigt om konsulten Torsten Kai Larsen är redo att ta den chansen att inte släppa in Bengt. Det kan betyda att det finns skäl att klandra stämman. Svart blir ett tydligt Ja.
Terese som är vice ordförande i Svenska Bostäder nekas också inträde.
Så vi får vackert trava ut igen och vänta i den småkyliga kvällen

Efter någon halvtimme startar något som jag bara hört talas om men inte riktigt förstått hur det går till men nu ser jag med egna ögon.
Folk springer ut och in i lokalen över gården upp i trapphusen och ringer på dörrarna. Detta spring och ringande på hyresgästernas dörrar pågår till strax före 22.30 då avtar det. Ombildningsivrarna försöker få fram fullmakter med röster för ombildning.
Det saknas en ja röst och irritationen över att det går trögt är uppenbar. Vi som står utanför LH lokalen där stämman hålls uppmanas gå hem. Ibland högljutt och påstridigt ibland tyst och väsande. När klockan drar sig mot 23.30 går konsulten iväg tydligen har man inte lyckats jaga fram någon ja röst trots att man till och med ryckt upp dörren till en lägenhet där det bor en handikappad sängliggande kvinna i jakten på en Ja fullmakt. På en direkt fråga svarar konsulten att stämman är avslutad.
När klockan är midnatt går BRF folket hem och vi släpps in i lokalen. Vi får en utförlig information av vad som hänt under kvällen och att man tänker begära ytterliga tidsfrist. Själklart kan dom inte få det. Det har blivit utsträckt tid om jag förstått det rätt 5 gånger. Om det jag fått veta stämmer har Svenska Bostäder inte respekterat de direktiv som utfärdats av Stockholm Stadshus AB se Beslut KcS 2008-10-20. Tidsfristen som skall kunna ges har överskridits med ca 4,5 månader.
Tack till de bevara hyresrättenkämpar som deltog inne på stämman. Tack till PA som ordnade fram fika till oss frusna hyresrättskämpar. Tack till min Ewa som kom med varma jackor när vi började frysa. Ja jack till alla som bidragit till hyresrättens bevarande.
Väl hemkommen skriver jag blogg och värmer upp min genomfrusna kropp. Stänger datorn 01.40.

20 kommentarer:

Johan Johanson / Rädda Linjalen sa...

Man upphör aldrig att förvånas, och det vi fick se ikväll på Kastanjegården var minst sagt makabert. Grannar jagades med blåslampa och smockan hängde i luften. Finns ingen moral och respekt kvar för andra människor längre?

Synd att inte alla ansvariga i Sth Stadshus AB var där, så de med egna ögon fick se konsekvenserna av deras handlande. Det finns all anledning för de styrande i både Stadshus och allmännyttiga bolag att rannsaka sig ordentligt och göra något för att reparera det elände man genom sitt handlande åsamkat tiotusentals människor i Stockholm.

Jag hoppas verkligen att Teres ger en levande beskrivning på hur det gick till i praktiken på Kastanjegården, och att kollegorna lyssnar och tar in vad de får höra.

Fast egentligen går det inte att tro på sådant här förrän man sett denna demokratins härdsmälta med egna ögon. Reglerna runt denna rättsröta som kalas ombildningar MÅSTE ÄNDRAS GENAST.

Grattis till Kastanjegården, och tack alla kämpar som slöt upp för att stödja våra vänner i obestånd!

Tack för ikväll och gonatt!

Anonym sa...

Jaha du Johan, du har visst inte fattat grejen här. Anledningen till denna massiva utförsäljning är att dess bestånd ej längre går enligt vinnst marginal! Tror du allvarligt talat att detta ej är räknat på? Sedan är det naturligtvis fel att folk och fä blir illa behandlade PÅ BÄGGE SIDOR! men detta är till stor del HGF´s ansvar min käre Johan. Skulle vinnsmarinalerna uppnås så skulle dessa hus ej gått till försäljning. Anledningen? ja det är helt klart så att hyresrätten som boende form ej mer är intressant i stockolm, för skulle dena var det så skulle det finnas en större betalnings vilja för detta.

Anonym sa...

Dumheten har två sätt att vara; den håller mun eller den talar. Den tigande dumheten kan man stå ut med.

Janne H

Terje Gunnarson sa...

Yepp!
T

M-L sa...

Konsulten lämnade mötet två gånger för att senare komma tillbaka. En av gångerna han försvann, frågade jag ordförande för bostadsrättsföreningen: "Är mötet avslutat?" men ordföranden vägrade ge något svar. Därför vågade vi inte lämna lokalen.
Jag kan också berätta att brf-ordföranden tillät ja-sägarna inne på mötet och utanför att komma med grova förolämpningar mot oss som representerar de människor som vill bo kvar i hyresrätt. När han fick frågan hur kan man få ringa på och störa hyresgäster till sent på kvällen, svarade han bara att jag är här inne och inte ansvarig för vad de gör där ute.
Brf-ordförande gjorde också uppenbarliga försök att splittra oss tre nej-sägare som satt där inne. Han vände sig direkt till LH-ordförande och sa att Du har ju sagt till mig att du tänker köpa om det blir ombildning. Hela tiden fick vi höra pikar som ibland gick över till högljudda förolämpningar. Det var vårt fel att de inte kunde gå och lägga sig, jag har inget att säga till om för att jag inte bott tillräckligt länge i huset och - naturligtvis - att jag LJUGER!

Då mötet upplöstes uppmanade brf-ordföranden sina ja-sägare att skicka e-post till Svenska Bostäder med begäran om ytterligare förlängning med hänvisning till hur hemskt vi nej-sägare hade uppfört oss! Häpp!

Jag är i alla fall hemskt tacksam över medborgarvittnenas stöd därute. Utan er vet jag inte vad som hade hänt oss som satt där inne.

Marie-Louise Granbom, Kastanjegården

Anonym sa...

Den där konsulten verkar mindre bra har hört att han blivit hårt kritiserad. Bostadsrättsföreningens ordförande tar på sig ett stort ansvar när han uppviglar folk på det sättet du beskriver.

Anonym sa...

Satt inne på stämman mellan ca 20:00 och 22:45 och under den tiden kom en enda öppen fråga till en nej-sägare om han ville skriva på. Han svarade nej och så var det bra med det. Under denna tid var det varken förolämpningar eller påtryckningar enligt tidigare beskrivningar så hände inget utanför denna tid, håll er till sanningen.

Terje Gunnarson sa...

Hej du anonyme du skriver "Satt inne på stämman mellan ca 20:00 och 22:45" "Under denna tid var det varken förolämpningar eller påtryckningar enligt tidigare beskrivningar så hände inget utanför denna tid".
Det tycker jag låter bra så skall det vara. Jag har inte någonstans uttalat mig om vad som hände inne i lokalen under mötet. Om jag vår jurist och politikern fått komma in på mötet hade vi givetvis kunnat styrka din berättelse.
Vänlig hälsning
Terje

Anonym sa...

Anonym sa...
Jaha du Johan, du har visst inte fattat grejen här. Anledningen till denna massiva utförsäljning är att dess bestånd ej längre går enligt vinnst marginal! Tror du allvarligt talat att detta ej är räknat på? Sedan är det naturligtvis fel att folk och fä blir illa behandlade PÅ BÄGGE SIDOR! men detta är till stor del HGF´s ansvar min käre Johan. Skulle vinnsmarinalerna uppnås så skulle dessa hus ej gått till försäljning. Anledningen? ja det är helt klart så att hyresrätten som boende form ej mer är intressant i stockolm, för skulle dena var det så skulle det finnas en större betalnings vilja för detta.

20:58


Anonym sa...
Dumheten har två sätt att vara; den håller mun eller den talar. Den tigande dumheten kan man stå ut med.

Janne H

21:55


Terje Gunnarson sa...
Yepp!
T

22:22

På detta skrev jag följande kommentar som ej pubbliserades!

Grattis! Terje och Johan ni har precis visat hur pass insatta ni verkligen är i frågan och hur HGF´s högsta representant i stockholm svarar på direkta inlägg som för många andra är sanningar!

Anonym sa...

De som kallade sig medborgarvittnen var inte alls medborgarvittnen!?

Medborgarvittne enligt svensk lag är en person, som är närvarande som vittne vid polisens arbete.

Kommunfullmäktige i en kommun får utse trovärdiga personer att som medborgarvittnen följa polisens arbete inom det polisdistrikt till vilket kommunen hör. Har medborgarvittnen utsetts ska polisen i enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle att närvara när polisverksamhet utövas med vissa undantag dock enligt 5 §.

Anonym sa...

Ursäkta, men vad har Terje och den vice ordförande i Svenska Bostäder på en bostadsförenings stämma att göra? Var de hyresgäster eller medlemmar i föreningen? Var den som hade fullmakt boende i fastigheten eller närstående? Och lokaler räknas in i underlaget, men har inte rösträtt, så då är det självklart att det inte heller kan ges någon fullmakt för lokalen. En stämma hålls i allmänhet som stämma för bostadsrättsföreningen och informationsmöte för hyresgäster. Man beslutar om ärenden som rör föreningen. Det har borgarrådet tillika vice ordföranden i Svenska Bostäder eller Terje Gunnarsson med att göra.

JH

Terje Gunnarson sa...

Hej JH
Vi har hört ett antal kritiska vittnesmål om hur det går till på stämmor. Jag har haft svårt att föreställa mig att de berättelserna varit "opartiska" så tanken var att vi med egna ögon skulle se om vi kunde få vara med se och höra.
Nu fick vi inte komma in och det respekterade vi utan protester eller gnäll. Vi lade oss vinn om att vara artiga och trevliga.

Den fullmakt att företräda en hyresgäst som jag hade gällde givetvis en hyresgäst boende i fastigheten.
Lokaler räknas in i underlaget och hyresgäst har rösträtt.

Fundera på hur det skulle ha varit om vi fått komma in och lyssna. På vad sätt hade det skadat?

Hade vi kanske kunnat vidimera det ni säger hände inne på stämman?
Vänliga hälsningar
Terje

Jan Holmberg sa...

KLicka på denna länk och begrunda sanningen:''http://sbcombostadsratt.blogspot.com/2009/09/hyresgastforeningens-gerillaverksamhet.html

Terje och kompanis "sanning" är en verklighet som de tror att de ser.
Stackare..... och stackars hyresgäster med sådana företrädare.

(gissar redan på förhand att detta inlägg ej blir publicerad tack varae Tereejs censur)

Anonym sa...

Hoppsan!
Brösttoner från en ledamot i en BRF styrelse med dålig och ifrågasatt ekonomi.
Ångrar du kanske köpet?
/Bevara hyresrätten

Jan Holmberg sa...

Du som skrev:
Hoppsan!
Brösttoner från en ledamot i en BRF styrelse med dålig och ifrågasatt ekonomi.
Ångrar du kanske köpet?
/Bevara hyresrätten

Det var väl knappast menat till mig väl?
Signaturerna JH och Janne H i tidigare inlägg har INGET med mig att göra alls. Sitter ej med i någon brf styrelse och ångrar aldrig mitt köp av brf för 25 år sedan.... betalade då 45.000 kr för en trea (95 kvm) i Skarpnäck som jag idag kan sälja för 2.8 miljoner minst och kostar fortafarnde bara 2100 kr i månaden i avgift (lika som för 25 år sedan, tro det eller ej). Skriver detta så att ni som inte förstår det bra med brf kanske förhoppningvis börjar förstå något??? Börja bara inte lipa och skrika den vanliga svenska avundsjukan utan gör något sjävl i stället! Bo BILLIGT = EJ hyresrätt.

Anonym sa...

Förhppningvis kan vi i framtiden lägga ner dbatten bostadsrätt kontro hyresrätt.
Ägarlägenheter som kommer att komma starkt inom nyproduktion kommer ju göra att det blir en annan "verkligehet" på bostadsmarknaden.
Hoppas bara detäven kommer bli lagligt att ombilda bostadsrätter till ägarlägneheter.
Äga = billigt boende, hyra = dyrt och dumt boende.

Terje Gunnarson sa...

Håller med dig om att det vore skönt att i framtiden slippa "dbatten bostadsrätt kontro hyresrätt".
I övrigt håller jag inte med dig.
Terje

Anonym sa...

Bra text:

Reglerna för ombildning
skapar onödiga konflikter

Sedan 1990 har antalet bostadsrätter i Sverige ökat med
41 procent. Två förklaringar finns: det byggs fler bostäder,
och hyresrätter har ombildats till bostadsrätter. Men för
att ombilda krävs i dag att en kvalificerad majoritet av de
boende röstar för. SBC föreslår regeringen att ändra till
enkel majoritet.

Ombildnin gar är nå got som
boende i många hyreshus diskuterar
i dagsläget. Skälen för ombildning
är många. Det handlar bland annat
om att ta makten över boendet, få
bättre möjligheter att köpa en annan bostad, göra sitt livs fastighetsaffär eller åstadkomma förändringar som hyresvärden aldrig brytt sig om.
Andra vill fortsätta vara hyresgäster.
Men kravet på att 67 procent röstar
för en ombildning ställer grannar
mot varandra på ett olyckligt sätt.
Konsekvensen har blivit att grannarna
inte diskuterar ombildningens
frågeställningar på ett resonligt sätt.
I stället tvingas styrelsen att ägna sig åt helt andra frågor. I Stockholm har dessutom Hyresgästföreningen tagit
fram en strategi som går ut på att
ifrågasätta ombildningarna kraftigt, trots att det ofta är deras medlemmar som vill ta makten över sitt boende och ombilda.
– Hela ombildningsprocessen
får felaktigt fokus. I praktiken har denna bestämmelse allvarligt skärpt motsättningarna mellan hyresgäster i ett stort antal föreningar. Problemet är att just majoritetsbestämmelsen
utnyttjas av dem som är emot
ombildningar och som lägger ner
stora ansträngningar på att
mobilsera ett motstånd för att försöka förhindra ombildningen, skriver bostadsrättsorganisationen SBCs vd Göran Olsson, i sitt brev till regeringen.
Att kräva en majoritet på 67
procent är ovanligt i Sverige, i
synnerhet i jämförelse med normala
demokratiska majoritetsbestämmelser.
Dessutom baseras omröstningen
inte på dem som är medlemmar i
bostadsrättsföreningen, utan alla
hyresgäster är en del av röstningsunderlaget.
Trots detta gäller att endast medlemmar har rätt att delta
på stämman. Dessutom är lokalhyresgäster
med i underlaget för beräkning
av majoriteten, trots att lokaler
normalt inte blir bostadsrätt.
I de fall husen sedermera köps
av en bostadsrättsförening blir
resultatet, helt oavsett under
vilka majoritetsregler de skapats,
erfarenhetsmässigt entydigt – fler
än de som röstade för ombildning
kommer att köpa sin lägenhet; efter
några år består husen till 80–90
procent enbart av bostadsrättshavare.
Inga särskilda majoritetskrav ska
ställas, vilket innebär att vanliga
föreningsrättsliga regler också gäller inom detta område.

Anonym sa...

Vad inte nej-sägarna tänker på är följande ENKLA fakta:

Om vi tar en gård eller fastighet med 100 hyresgäster som får chansen att ombilda till bostadsrätter så är det enligt nuvarande "lag(?)" 67 av dessa 100 som måste rösta ja för att en ombildning skall kunna ske.

Om nu bara 66 röstar ja och 44 röstar nej så blir det ju ingen ombildning utan ALLA fortsätter vara hyresgäster.

Snacka om att förstört stämmningen bland dessa 100 hyresgäster, 66 kommer att vara bittra och sura och allt möjligt på dessa 44 nej- sägare.
Denna gård eller fastighet skulle jag då inte vilja bo på framöver vare sig som f.d. ja-sagare eller nej-sägare.

Slutsats:
"Kära" nej-sägare, förstå att det är NI som förstör för alla, även er själva genom att rösta nej.
Fram för vanlig demokrati när det bara skall vara 51% som behöver rösta ja och slopa denna översittardemokrati med nuvarande 67% ja-röstekrav

Terje Gunnarson sa...

Nedanstående kommetar kom till bloggen jag har tagit bort namnen ser det som ett anständighetskrav.
Terje
---------------------------------

Kommentar till tidigare inlägg om hur dålig/infekterad stämningen kan bli.

2 inlägg från Kastanjegården i Dalens "Anslagstavla":

Känn er fiende
2009-11-17 23:37:42
Xxxx Xxxx port nr 11,
Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxx port 5,
Xxxxx XXXXXXXXX port 13,
Xxxxxx Xxxxxx port 43,
Och
Xxxxx känner alla till, Stalin i egen hög person.

Där är dem. Dessa 5 personer är pesten som drabbade oss på kastanjegården.

SH
2009-11-17 16:32:00
Stämmningen är förstört mellan Ja och NEJ sägarna. De enda som ska flytta härifrån är NEJ sägarna. Vi ska stanna och köpa våra bostäder vid nästa tillfälle. För det blir ett till tillfälle. Jag har under dessa månader lärt känna alla mina kära grannar som är JA-sägare och jag älskar er. Jag vill inte att ngn av er flyttar på grund av Kommunistsvinen. Tillsammans så kör vi ut dem. Genom mobbing och grupptryck ska de ut ur kastanjegården. Vi är vinnare oavsett utgång. Förlorarna är de små röda svinen.