tisdag 8 september 2009

Tisdag 8 september. Stockholmsmodellen. Morrrr!!! Ombildning i Dalen. På Ringvägen. I Blackeberg. Reginstyrelsens AU. Styrelsemöte Syd-Ost.

Regionens verksamhets och ordförandekonferens kommer att äga rum 17-18 oktober.Citykonferens IVA den 17 oktober för föreningarnas arbetsutskott under lördagen. Efter avslutad verksamhetskonferens buss till Djurönäset för regionens föreningsordförande.
Ordförandekonferens under söndagen med avslutning ca 14.30.

Det fortsatta arbetet med Stockholmsmodellen är viktigt. Nu gäller det att genomföra simuleringar inom modellens ramar. Simuleringar som skall säkerställa att Stockholmsmodellen blir hållbar över tid.
Kommande vecka har vi möte i hyreskommittén. Då skall vi få en föredragning från en arbetsgrupp som sliter med simuleringsfrågan.

Dagen inleds med rejäl utskällning i telefonen. En Lokal Hyresgästförening har kallat till möte rörande bevarande av hyresrätten och vår personal som skulle ha deltagit på mötet kom inte. Jag försökte förklara att jag inte hade någon aning om mötet eller att vi skulle ha medverkat.

När jag förstod vem som skulle ha medverkat kunde jag informera om att han var sjuk och att jag inte har tillgång till hans agenda. En riktigt dålig förklaring nog borde vi ha total koll på varandra. Nu löste det sig och jag har kopplat ihop LH med juridiska enheten.
Helt klart är att ombildningsröran sliter oerhört hårt på alla inblandade. Hyresgäster medlemmar förtroendevalda nätverkare personal ja alla inblandade. Undrar hur länge detta skall pågå och hur länge vi kommer orka……..

Ombildnings och BRF köpstämmor rullar på för fullt. Nu är det dessutom helt plötsligt så att senaste datum för köpstämma utav någon oklar anledning har förlängts med en vecka i ett kvarter som äga av Svenska Bostäder och ligger i Dalen.
Märkligt att man förlänger tidsfristen efter att ett flertal gånger försäkrat hyresgäster i området att sista datum för beslut ligger fast. I en fastighet på Ringvägen verkar det som att det finns en hel del oklarheter med fullmakter och annat. Våra jurister granskar detta liksom en stämma som varit i Blackeberg.Det är mycket just nu.

Under sena eftermiddagen har regionstyrelsens arbetsutskott möte. Den formella delen handlade om motioner till Fonus årsmöte, ett skadeståndsärende, dagordning till kommande RS, förbundets måldialog, ett portanslag av mindre smickrande natur och säkerhetsfrågor. Efter mötet hade vi en mer informell ton och pratade om det mesta inom och utanför vår verksamhet.

Syd-Ost föreningens styrelsemöte under tisdagskvällen var som vanligt en rejäl genomgång av verksamheten och mycket fokus på politik. Lennart Persson har utarbetat ett förslag till bostadspolitisk handlingsplan/plattform för föreningen en mycket väl genomarbetad skrift som vi skall jobba vidare med tillsammans med förtroendevalda i Syd-Ost.
Datum för årets LH konferens spikades till 7/11 – 8/11 på Hotell Blomenhof i Nyköping. På programmet: Bostadspolitik, Stockholmsmodellen, Agenda 2016, verksamhetsplanering utifrån medlemmars och förtroendevaldas önskemål och hel del annat.

Promenerar hem och summerar dagen som varit riktigt bra. Bara en sak som stör mig och det händer varje gång jag köpt nya skor. Jag får skoskav jag borde tagit bilen och inte promenerat.

Inga kommentarer: