onsdag 9 september 2009

Onsdag 9 september. Ihjälpratad telefon. Fritt Fram För Fusk. LH Konferens. Gungigt och varmt.

Förvärvslagen försvinner eftersom lagen inte är tillräckligt effektiv. Suck dubbelsuck tänk så otroligt korkat resonerat av de som skall vara de främsta bland de främsta de som styr vårt land. Tänker de styrande resonera på samma sätt med alla lagar som inte efterlevs.
Bilister kör för fort, tjuvar fortsätter att stjäla, bråkmakare brågar, klottrare klottrar ja listan kan göras lång på sådant som sker trots att det är olagligt. Skall de lagarna också tas bort?

Jag har tidigare skrivit om detta och haft jämförelsen med till exempel busstrafik. Tänk om vem som helst skulle kunna köpa en stooooor turistbuss packa den full med människor köra i diket så det blir personskador givetvis saknar chauffören körkort. Är det rimligt att man efteråt säger fy bubblan du får inte fortsätta vara busschaufför du körde i diket. Så kan jag lite raljant säga att den nya lagen kommer att fungera.
Följande har jag hämtat från regeringskansliets hemsida. Länk http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/131112
I lagrådsremissen föreslås att lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. ska upphävas, eftersom lagen inte tillräckligt effektivt förhindrar att personer som är mindre lämpliga som hyresvärdar förvärvar och förvaltar hyresfastigheter. I syfte att tillvarata hyresgästernas intressen av en tillfredställande fastighetsförvaltning föreslås att bostadsförvaltningslagen (1977:792) ska skärpas. De förslagen innebär i huvudsak följande.
Förutsättningarna för förvaltningsåläggande mildras. Förvaltningsåläggande ska kunna beslutas om bristerna i fastighetsägarens förvaltning är av mindre allvarligt slag och ett sådant beslut är tillräckligt för att uppnå en tillfredställande förvaltning av hyresfastigheten.
Kraven för särskild förvaltning (förvaltningsåläggande och tvångsförvaltning) sänks under en begränsad tid, en slags prövotid, efter att en hyresfastighet har bytt ägare. Hyresnämnden får meddela beslut om sådan förvaltning redan om det finns anledning att anta att fastighetsägaren inte uppfyller de krav som enligt lagen ställs på förvaltningen av fastigheten, om en ansökan har kommit in till hyresnämnden inom tre år efter det att fastighetsägaren ansökt om lagfart på fastigheten.
Vid tvångsförvaltning ska det inte längre krävas särskilda skäl för att förvaltare ska kunna få arvode för sitt uppdrag oftare än en gång varje kalenderår.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2010.

En LH konferens med uppskattningsvis 50 deltagare håller jag på att planera för Syd-Ost föreningen. Agendan är klar nu skall jag bara meddela hotellet att vi kommer den 7 november och åker hem den 8 november.

Broshyren som vi tog fram inför stämman i Linjalen på Södermalm tog fort slut nu har vi fått in en begränsad upplaga till de som frågat efter den. I morgon skall jag se till att de som vill ha kommer och hämtar begärda ex.

Jag lyckas prata ihjäl mobilen under några timmar på förmiddagen. Märkligt vad lugnt det blir när mobilen tystnar. En hel del på gång och jag behövde tala med alla mina kompisar i regionstyrelsen om ett eventuellt förhandsbeslut. Vi kom inte i mål eftersom ett par stycken anmälde avvikande mening i ärendet så nu får vi ta upp det på kommande RS och en debatt då istället.

Idag har det blåst rejält så jag smiter iväg på eftermiddagen för att testa båten. Hur uppför hon sig i stärk vind och grov sjögång medvind och motvind för att inte tala om när vågorna och vinden ligger på snett bakifrån. Jag tar en tur ut på Junfrufjärden mot Stora Husarn och Rörgrund. Jag är nöjd hon rullar visserligen våldsamt i sidsjö men bara till en viss gräns, vågor och vind snett bakifrån klarar hon riktigt bra om jag inte kör för sakta. Jag får användning för vindrutetorkarna i motsjö men det stänker inte in i sittbrunnen och det tränger inte in en enda droppe genom ruffluckan fram. Jag får efter några timmar mekande igång diselvärmaren som skall klara av att värma både ruffen och utrymmet under kapellet. Det blir varmt rikigt varmt både i ruffen och under kapeller när den äntligen går lugnt och fint utan avbrott.

1 kommentar:

Anonym sa...

Håller med dig om detta Terje!

Det borde finnas en certifiering av något slag som gjorde att hyresgästerna i en fastighet kunnde känna sig trygga med att just deras värd har rätt inställning och aggerar proffetionelt i sin förvaltning. Med en sådan certifiering borde fastighetsägarna och om nödvändigt HGF ha viss insyn i fastighetsägarens aggerande vid exempelvis avhysning. Detta borde kunna ligga inom stockholms modellen och ge de fastighets ägare som blir certifierade kraftigt höjda hyror för dessa hus. Det ligger ju i hyresgästernas intresse att just deras värd är seriös, det borde ligga en relativt hög betalnings vilja för detta eller vad säger du? Privatvärd.