tisdag 22 september 2009

Tisdag 22 september. Regionstyrelsemöte. Telefonen fungerar.

Telefonsystemet på regionen har förnyats och fungerar numera helt perfekt. Bra information om hur det fungerar finns också. Numera ser man vilka som ringer för det finns inga dolda nummer längre. Anknytninganumer i stället för mobilnr gör att jag måste uppdatera telefonlistan i mobilen och det får jag se som en bonuseffekt.

Kvällens regionstyrelsemöte hade en hel del på dagordningen. Jag var tveksam om ryggen skulle hålla kvällen ut så Marina Fredriksson regionens vice ordförande var mötesorförande med bravur. Skönt med en vice som går att luta sig mot när det kniper.
Förhandlingsriktlinjerna för regionen fastställdes efter ett ingående resonemang. Hur tydliga skall de vara vilket förhandlingsutrymme finns hur ser bolagens ekonomi ut hur skall Stockholmsmodellen påverka förhandlingarna.
Erik Elmgren utsågs till förhandlingsledare gentemot Sveriges största allmännyttiga bolag Svenska Bostäder efter avgående Maria Palm. Erik kommer att behålla sitt uppdrag som förhandlingsledare i Stockholms Hem.
Några remisser var uppe till beslut nmligen -Program för söderort och sthlms översiktsplan.
Motionstiden till fullmäktiges årsmöte fastslogs till 6 januari 2010.
En motion från Sollentuna rörande en bostadspolitisk fond har redan lagts in i förslaget till verksamhetsplan o budget för 2010 som redovisades. Starkare sätt att tillstyrka en motion torde inte finnas.
Arbetet med verksamhetsplan och budget fortskrider med de tillägg som regionstyrelsen gjorde under mötetFörhoppningsvis har motionären inget emot att vi hanterar den på det sättet.
Regionchen redovisade den denaste medlemsundersökningen som visar att vi för tredje året i rad har höjt våra siffror. Bra jobbat av oss alla.
Vi fick utvärderingar av vår medverka på Pride festivalen och din nya stad båda positiva med en del erfarenheter som visar hur vi kan bli om möjligt bättre.
Tertialrapporten visar att vi följer verksamhetsplan och budget för 2009 men att vi måste jobba lite mer med att tydliggöra nyttan med medlemskapet i HGF.
Kansliet jobbar med uppdraget att ordna en storstadskonferens meddeltagare från Malmö och Göteborg. Det är inte helt lätt men arbetet med det pågår.

Imorgon skall jag prata trygghetsfrågor på ett seminarium där bland andra fastighetsägare politiker intresseorganisationer polis deltar. Måste fundera ut ett tydligt anförande som går rakt in hos mottagarna. Tydliggör vad och vilken trygghet som värdesätts av hyresgäster.

Inga kommentarer: