lördag 19 september 2009

Lördag 19 september. Ombildningsstämman/Möten på Kastanjegården i Dalen

När vi tillsammans en av våra jurister ett borgarråd och undertecknad bestämmde oss för att vara med på en köpstämma i Dalen fanns det en fråga som var i centrum. Det var att på plats få se och höra om det verkligen gick till så som alla ryckten och vittnesmål beskriver.
Hemskt nog så blev det bekräftat och för den som inte upplevt det obeskrivligt. Under mötet när vi stod utanför fick vi utstå en hel del glåpord och tillmälen trots att vi var helt passiva. Efter mötet har anklagelser. beskyllningar, lögner och hot präglat både mail och kommentare på bloggen. Personliga angrepp och hot publicerar jag inte oavsett vem de är riktade mot.

Allt det som har skett och fortlöpande sker bevisar med allt tydlighet att detta ombildande måste få ett omedelbart slut.
De styrande politikerna måste ta ansvar för vad som händer i bostadsområdena i samband med de av politiker beslutade erbjudandena om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Så ni på HGF anser er alltså stå över val löften?

För det är ju precis vad detta handlar om. Politiker bör ta sitt ansvar skriver du, det är ju det som gör Terje! Dom säljer ut för att det är ett val löfte. Sedan att ni på HGF går stick i stäv med vad de boende vill i många områden och ställer till bråk och jävlas med grannar det är ju upp till er eller hur.
Tror du på allvar att du blir hjärtligt emottagen på ett möte där 80% har en annan åsikt än du och det för dem handlar om deras eget boende medans det för dig enbart handlar om att synas?
Modiga politiker har hållt ett val löfte efter ett lyckat val! vänligen respektera andra människors åsikt!

Anonym sa...

Hyresgästföreningen borde se sig själva i spegeln någon gång.

De är med och välvilligt beslutar om försämringar för hyresgästerna för att sedan skylla helt och hållet på värdarna.

HGF:s medlemmar betalar massvis med pengar för att hålla igång en organisation som mer framstår som ett politiskt parti längst ut på vänsterkanten än som en intresseorganisation för medlemmarnas bästa.

Hade HGF haft medlemmarnas bästa för ögonen hade de i vissa fall (obs! inte alla) kunnat säga: ombilda - det gör ni faktiskt rätt i. Er hyresvärd investerar inte överskottet i er fastighet utan plockar bara hem vinster från ert boende, ni hyresgäster kan göra det bättre själva.

Händer detta? Aldrig!
Varför? För då tappar HGF medlemmar.
Vad blir följden? Mindre pengar till HGF.
Resultatet av det? Uppsägningar på HGF.

Kort och gott - HGF:s anställda arbetar mer för sig själva och sin politiska uppfattning än för att främja sina medlemmar. Trist men sant.

Terje Gunnarson sa...

Hej du anonyme.
HGF beslutar inget när det gäller förhandligar som inte våra förhandlingsdelegationer står bakom när det gäller generella ramöverrenskommelser. Enskilda ärenden hanteras av jurister, ärendehandläggare och i enstaka fall förhandlingsenheten.
Vi är definitivt inget politiskt part tvärtom så är vi partipilitiskt obundna vilket inte innebär att vi avstår från att vara aktiva i bostadspolitiken. Där arbetar vi för hyresgästernas och hyrerättens framtid genemot alla politiska partier.
Att ombilda strider mot hela idén med Hyresgästföreningen så själklart kan vi inte medverka till det.
Terje

Terje Gunnarson sa...

Nix vi står inte över några vallöften men vi står inte helle bakom dom. Det får respektive politiker göra.
Vi skall inte ställa till bråk och jävlas med grannar definitivt inte.
Jag förväntade mig inte att bli hjärtligt mottagen på mötet men jag hade en förhoppning att få komma in. Jag har inte på något sätt antyll att jag blev illa bemött av varken bostadsrättsföreningen ordförande eller konsulet. Tvärtom mycket korekt bemött.
För mig handlade det inte om att synas utan att få se och höra det som så många vittnar men som är svårt att förstå nar man inte sett med egna ögon.
Vänlig hälsning
Terje

Jenny sa...

Vad hade ni på det mötet att göra? Tillhörde ni föreningen eller hyresgästerna i fastigheten?

JH

Terje Gunnarson sa...

Hej Jenny
Vi har hört ett antal kritiska vittnesmål om hur det går till på stämmor. Jag har haft svårt att föreställa mig att de berättelserna varit "opartiska" så tanken var att vi med egna ögon skulle se om vi kunde få vara med se och höra.
Nu fick vi inte komma in och det respekterade vi utan protester eller gnäll. Vi lade oss vinn om att vara artiga och trevliga.

Den fullmakt att företräda en hyresgäst som jag hade gällde givetvis en hyresgäst boende i fastigheten.
Lokaler räknas in i underlaget och hyresgäst har rösträtt.

Fundera på hur det skulle ha varit om vi fått komma in och lyssna. På vad sätt hade det skadat?

Hade vi kanske kunnat vidimera det ni säger hände inne på stämman?
Vänliga hälsningar
Terje

Anonym sa...

Rättelse av antingen felaktighet eller otydlighet.:

Lokaler räknas in i underlaget, ja.

Hyresgäst av lokal har INTE rösträtt.

JH

Anonym sa...

Om ni hade kunna komma få in och LYSSNA, ja. Men sen när försöker är en säljare (Svenska Bostäder) vara närvarande vid det sammanträde där köparens representanter ska rösta om köp?

JH

Terje Gunnarson sa...

Hej JH
Dessvärre har du fel. Lokalhyresgäster har rösträtt.
Vänlig hälsning
Terje

Anonym sa...

Lokalhyresgäster i Svenska bostäders fastigheter har inte rösträtt enligt meddelande från Svenska Bostäder. Likaså har lägenheter hyrda av stadsdelsnämnder inte rätt att utnyttja sin röst.

Terje Gunnarson sa...

Hej igen
Du har fel i båda dina påståenden.
Slut
Terje

Anonym sa...

Terje,

Innan du sätter "Slut" på ett så trevligt sätt så tycker jag att du ska höra dig för vilka röstregler som sattes för bl a kvarteret Tumstocken. Såväl lokalhyresgäster var undantagna och stadsdelsnämndslägenheter räknades med i underlaget men fick ingen röst enligt ett beslut på någon nivå i antingen Svenska Bostäder eller i Stadshuset. Som medlem i hyresgästföreningen kräver jag att du är bättre informerad om enskilda fall innan du avfärdar ett inlägg.

P.

Terje Gunnarson sa...

Hej
Jag är väl insatt i gällande regelverk. Dessutom har jag kollat med vår juridiska enhet. Skulle aldrig uttala mig så tvärsäkert annars. Lagstiftning kan inte avtalas eller beslutas bort av politiker eller bolag. Om du vill så kan jag ombesörja att vi vrkställer en granskning av stämman i den fastighet du skriver om. Nästan dagligen får jag höra felaktigheter liknande de du skriver om. Jag försöker att då vara tydlig med som gäller.
Vänlig hälsning/trevlig helg
Terje