onsdag 19 augusti 2009

Studentboende utan studenter. Fuskbygge eller bara slarvigt.

Idag var jag ute i Rågsved och tittade ett hus för studenter utan studenter. Ca hälften av lägenheterna verkar vara outhyrda och trots att inflyttning skedde för ett år sedan pågår färdigställande av huset just nu målas fasaderna.Samma fastighetsägare bygger också några kvarter bort. Där skall infyttning ske 1 september. Mycket jobb återstår bland annat är balkongerna inte klara och det är en hel del konstiga vinklar föskjutningar gap i fasaden och påtaket. Skall bli spännade att se om allt är klart till inflyttningsdagen.

Jag har en vän lille rolf som på sin Blogg har följ bygget så skrev Rolf på sin blogg i april:
LELÅNGHUS BYGGER ÖSTSTATLÄNGA I GRÅTT- med fuktiga skokartonger
Klicka gärna på länken och läs.


Det är modiga grabbar som bygger med god balans och svindel eller rädsla för höjder eller att ramla ner existerar inte. Hjälm är i dessa sammanhang givetvis en styggelse för att inte tala om säkerhetslina staket räcken..................

Det sägs att företaget är experter på att bygga billigt. Det är helt uppenbart att man hitta några sätt att spara pengar och tid. Imorgon skall jag kolla om vi förhandlat inflyttningshyrorna i huset. Information om detta kommer i morgon

Nu är informationsbroshyren rörande ombildningen klar och på väg till tryckeriet. Den kommer finnas tillgänglig kommande måndag och skall delas ut till hyresgäster i ett område som är aktuellt för ombildning.

En förtroendevald som jobbar med att bevara hyresrätten har blivit av med personliga tillhörigheter och blivit utsatt för sabotage. Eftersom detta drabbat medlemmen på grund av arbetet med att bevara hyresrätten kommer Hyresgästföreningen att ersätta kostnaderna för återanskaffning och reparationer.
En annan förtroendevald som drabbats av liknande satyg fast värre vill ha kameraövervakning av aktuellt område.
Otryggheten sprider sig på ett icke acceptabelt sätt. Vi undersöker för närvarande vilka möjligheter som finns för att stötta och hjälpa.

Inga kommentarer: