tisdag 18 augusti 2009

Förhandlingsriktlinjer. Kommande konferenser. Organisationsproblematik. Ombildninsinformation.

Förhandlingsrutiner för hela Sverige fastställdes av förbundsstyrelsen strax före semestrarna. Nu skall vi göra våra regionala tillägg och anpassningar utifrån våra speciella faktorer. Idag har jag läst igenom det material som kontorets förhandlingsenhet jobbat fram. I mina ögon ett väl genomarbetat material som nu är på väg ut till förhandlingsdelegationerna som skall komma med förslag på tillägg.

Om drygt en vecka skall regionstyrelsen och ledningsgruppen ha en tvådagars överläggning rörande planeringen av kommande års verksamhet. Den behöver förberedas och en del material måste tas fram. Det är viktigt att vi nu har en långsiktigt planering som kopplas till Agenda 2016, medlemsnytta, förhandlingar. lokalt arbete, bostadspolitik och inte minst Stockholmsmodellen. Därutöver skall vi ha en ekonomi som går ihop.

Idag hade regionchefen Göran Hellberg och jag ett möte med förbundsledningen. Vi pratade förhandlingar Stockholmsmodellen bostadspolitik och organisationsfrågor. Det är viktigt av vi i Stockholmsregionen visar omvärlden att vi kan ta ansvar för våra frågor.

En informationsskrift rörande ombildningsproblematik har arbetats fram på rekordkort tid av en utomstående informatör och skribent. Den utgår ifrån faktiska händelser i olika bostadsområden och är både informativ och pekar på olika utvägar. Den skall vara tryckt och färdig för utdelning redan kommande fredag.

Inga kommentarer: