torsdag 27 augusti 2009

Stockholms Hem och ombildning. Möte med erfarenheten. Regional ordförandeträff.

Under förmiddagen har jag ett långt möte med en kompis som har lång erfarenhet av politik och styrning utifrån ett politiskt perspektiv. Många funderingar och frågor bollades gram och åter över kaffekopparna. Jag fick en hel del att fundera på men några funderingar rätades ut.
Den politiska arenan är inte alltid lätt att förstå dessutom är det alltid bra att få bryta tankar med någon som inte är insatt i alla frågor utan har ett utanför perspektiv.
Vi pratade en hel del om de förändringar som skett under senare år både i vår organisation som blivit mer öppen både mentalt och fysiskt de senaste åren mindre låsningar och låsta dörrar mer gränsöverskridande men en förändring som också kräver ett ledarskap i förändring.

Stockholms Hem har en vd Ingela Lind
som nu har skrivit fram ett ärende till den politiska styrelsen där hon avstyrker försäljning av ett område till en bostadsrättsförening med hänvisning till att allt inte gått rätt till. Bland annat har bostadsrättsföreningen lockat de som inte vill ombolda med att om de röstar ja så blir gratis hyra i tre månader. Dessutom lär två ombildningskonsulter från advokatfirman Landahl o Öhman blivit invalda i föreningen som medlemmar. Det gäller området Högklintsvägen, Margretelundsvägen, Vidängsvägen och Kilsbergsvägen i Traneberg.

Under kvällen har jag ett möte med regionens föreningsordförande. De får infornation om läget i regionen bland annat ekonomin, ombildnigar, kommande fullmäktige och konferenser. Frågan om en eller tvådagars höstfullmäktige var uppe till diskussion likaså om vi skall våga oss på att ha ett möte dit vi bjuder in alla medlemmar förtroendevalda och personal i regionen där vi debatterar bostadspolitik utifrån vår bostadspolitiska plattform.
Något entydigt svar på den frågan blev det inte. Information om kommande verksamhets och budgetplaneringsarbete gavs. Behovet av att organisera träffar mellan föreningarna för att få igång sammarbet över gränserna belystes och regionstyrelsen skall bjuda in till tre olika möten ett nord ett syd och ett Stockholms Stad.

Under sena kvällen
läser jag igenom reflektioner över att Nynäshamns egen Obama Ilija Batljan avgår. Läs mer i DN:
http://www.dn.se/sthlm/ilija-batljan-avgar-som-kommunalrad-i-nynashamn-1.938188

Inga kommentarer: