måndag 31 augusti 2009

Måndag den 31 augusti. Ny delegationsordförande SveBo. Förbundsstyrelsemöte. Lägenhetsnycklar. Nej på köpstämma i Aspudden.

Stockholmsmodellen kommer under kommande år påverka hyressättningen i regionen på fler sätt. Det är väldigt viktigt att vi kommer igång på ett sätt som sker öppet med löpande dialog och information till alla berörda hyresgäster medlemmar förtroendevalda förhandlare ja alla som är berörda måste vara med på "tåget". Vi har blickarna på oss från politiker både på riks och kommunalplanet. Det glunkas om att det kommer en "propp" efter nyår rörande hyressättning. Hoppas att politikerna nu överlåter åt parterna att klara ut hyressättningen själva vi behöver inte en lagstiftning utifrån Allboutredningen även kallad allmännyttoutredningen eller Kocks utredning som levererades förra våren.

Vår stora förhandlingsdelegation för hyresförhandlingar gällade Svenska Bostäder hade under måndagskvällen möte. Förhandlingsrutiner för regionen stod på agendan liksom val av delegationsordförande efter avgående Karl-Erik Hamerin. Synpukter på rutinerna kommer skickas in under morgondagen. Sista dag för att inkomma med synpunkter var idag men det är viktigare att få in synpunkter än att titta på datumstämpeln.
Delegationen valde Susanne Grübb till ny ordförande. Susanne kommer från Bagarmossen och har tidigare suttit i styrelsen för Syd-Ost föreningen.

Förbundsstyrelsens möte idag hade en diger dagordning. Bostadspolitiska läget belystes på ett informativt sätt av Barbro. Jag lämnade en kort raport om läget och arbetet med Stockholmsmodellen. Organisationsfrågor, nya vebben, medlemsundersökningen, Agenda 2016, kommande måldialog med alla regioner, förhållningssätt och en hel del annat hann vi med.

Grattis alla hyresgäster i BRF Vinterkrokens område
Under kvällen har det varit köpstämma i Bostadsrättsföreningen Vinterkroken i Aspudden. Det är köpstämma nummer två, på första köpstämman fick man inte ihop tillräcklig majoritet för ombildning så nu var det dags för försök nummer två.
Kvällens köpstämma fick inte heller nödvändig majoritet så nu hoppas jag att obildningsivrarna lägger ner och gör något hyresgästfrämjande istälett.

Ikväll var det dags för Joel att hämta nycklar till nya boendet. Nycklar kvitterades och vi gick på gemensam husesyn. Trivsam lägenhet med ett riktigt stort förråd på vinden. Så stort så Joel började spekulera i om det skulle bli ett gästrum eller kanske arbetsrum. När vi kom och hämtade nycklarna fick Joel också boka en tid ( två timmar ) för inflyttning. Onsdag kl 10.00 - 12.00 disponerar Joel hissen för inflyttning. Smart drag av förvaltaren att boka inflyttningstider så slipper hyresgästerna kivas om hiss och trapphus.

Planerandet för Syd-Ost föreningens årliga LH konferens börjar ta form. Stockholmsmodellen, bostadspolitik och opinionsbildning kopplade till nästa års val, verksamhetsplanering och budget, ev besök av någon fastighetsägare står på programet. Syd-Ost är min hemmaförening där jag är ledamot av styrelsen med ansvar för stadgebunden verksamhet och LH stöd.

Läser tidningarna kollar av nyheterna på nätet och stänger datorn 23.30 nästan rekordtidigt.

Inga kommentarer: