lördag 22 augusti 2009

Elavstängning. Lelånghus. Stockholmsmodellen.


I juli var det risk att strömmen skulle stängas av i en fastighet för att hyresvärden fastghetsägaren ite betalade elräkningarna. Datum för när strömmen skulle stängas av var meddelat på lappar som satts upp i trapphusen av Fortum.

På dagen D ryckte Hyresästföreningen ut och talade med hyresgäster och försökte att få kontakt med hyresvärden.

Vi betalade elräkningen så att hyresgästerna skulle slippa treva sig fram i mörker i trapphus tvättstugor källargångar och andra utrymmen i huset. Nu drar det ihop sig igen till avstängning av strömmen den här gången betalar vi inte................

Vi får se vad som händer måhända är en begäran om tvångsförvaltning på gång vi har en mängd klagomål från hyresgästerna ca 40 stycken.

När det påpekades att en dörrstängare inte fungerade sattes en skriftlig information upp hur hyresgästerna skall göra när man stänger dörren efter sig nämligen " på samma sätt som när man öppnar dörren fast tvärtom".

Nu har jag fått mer information om Lelånghus. Företaget har byggt hus i Karlstads och Stenungsunds kommuner och även där verkar det finnas en förbättringspotensial. Kommande vecka skall bygget behandlas på möte i Stockholms Stads Expoateringkontoret. Fortsättning följer.

I media skrivs det ibland om Stockholmsmodellen för hyressättning. För någon dag sedan var det ett par insändare i tidningen city som skriver om hyreshöjningar segreation och marknadshyror. Det är inte den rktningen vi vill utvecka hyresrätten.

Självklart vill vi inte ha marknadshyror
självklart skall vi jobba för allas rätt till den goda bostaden
självklart skall vi se till att hyrorna speglar hyresgästerna värderingar
självklart vill vi bevara den nuvarande systemet för hyressättning bruksvärdessystemet
självklart vill vi utveckla bruksvärdessystemet utifrån hyresgästernas värderingar.

Inga kommentarer: