tisdag 6 januari 2015

Tisdag 6 januari. Bostadsbrist, Markpriser, Ansvar, Vildsvin.

God fortsättning på nya året önskas alla bloggläsare.
Det kommer rapport efter rapport som pekar på den gigantiska bostadsbristen i Stockholms regionen. Alla pekar på samma sak nämligen sätt igång och bygg bort bostadsbristen. det verkar till och med finnas en politisk enighet om att bostadsbristen är enorm och hämmar tillväxten och dessutom skapar sociala problem av olika former.
Under de senaste åren ha privata entreprenörer, fastighetsägare, bostadsbolag, investerare stått för stora delar av nyproduktionen av bostäder och det är väl gott och väl att det produceras bostäder men hur ser det ut med markpolitiken.

I en del kommuner saknas det en bostadspolitik som är värd namnet och i en del kommuner finns det en väl utvecklad bostadspolitik för att främja både de befintliga kommuninvånarnas behov av bostäder med också för kommande generationer.
Kommuner värda att nämna är till exempel Sundbyberg och Sigtuna. Kommuner som genom ett långsiktigt tänk och planerande tar ett förhållandevis stort ansvar för den regionala bostadsmarknaden.

I en del andra kommuner vill man ha igång bostadsbyggandet och då med fokus på hyresrätter som det råder brist på och det låter säkert bra. I den processen bjuds ofta in till tävlingar om hur ramtidens bostäder och bostadsområden skall utformas.
Många fantastiska förslag arbetas fram men det slutar så gott som alltid med att den intressent som är redo att betala mest för marken står som vinnare.

Den som får betala priset i slutändan är givetvis de om skall bo i nyproduktionen oavsett boendeform.
När det gäller hyreslägenheter i nyproduktionen bidrar markkostnaderna till ibland ofattbart höga hyresnivåer.

För att få ordentlig fart på bostadsbyggandet behövs krafttag från alla inblandade parter för att bygga bort bostadsbristen inte enbart ett mindre antal ansvarstagande byggherrar och kommuner.

I Stockholms kommunala allmännyttiga bostadsbolag har de styrande politikerna sett över inkomstkraven på de som skall få möjlighet att hyra en bostad.
Ett lovvärt initiativ och beslut men detta till trots är hyresnivåerna i de bostäder som står till buds väldigt höga eftersom det ofta rör  sig om nyproducerade lägenheter.
Återstår att se vad som händer framöver mer markkostnaderna i de kommuner där kommunerna fortfarande äger byggbar mark.

Några som inte lider av den regionala bostadsbristen är vildsvinen i Södertörns skogar. De blir allt fler och har på många håll blivit ganska oblyga.
Ibland som härom kvällen letade vildsvinen goda rötter m.m. väldigt nära huset 
och ibland tar de som i somras en promenad på Dalarö Torg.

Inga kommentarer: