söndag 14 april 2013

Söndag 14 april. EU och hyrorna. Härlig vårdag.

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.4.2013 SWD(2013) 124 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
In-depth review for SWEDEN in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances Accompanying the document
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL AND TO THE EUROGROUP
Results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances.

Ovanstående är inledningen på ett dokument som handlar om EU:s syn på den Svenska Hyressättningen. I dokumentet finns en del häpnadaväckade och oroande skrivningar. EU har granskat bland andra det Svenska hyressättningssystemet som bygger på bruksvärdet det vill säga hyresgästernas generella värderinmgar.

Vår bostadsbrist beror delvis på att hyrorna inte sätt utifrån efterfrågan. Vidare pekar man på möjligheten att införa marknadshyror och då först i nyproducerade hyresrätter och därefter i hela bostadsbeståndet. I analysen pekar man på att nyproduktionen kommer att öka om marknadshyror införs.

I rapporten pekar man på Finland som det goda exemplet. I Finland "avreglerades" hyresmarknaden för ca 15-20 år sedan och då minskade bostadsbristen och nyproduktionen kom igång. I Finland steg hyrorna med i genomsnitt 71%.
Dokumentet finns att läsa i sin helhet här  eller ett kort men mycket väl beskrivande i Hem och Hyra


Söndagen var fantastiskt fin första riktiga vårdagen. Passade på att ta en kopp fika i solen samtidigt som jag lyssnade på en bra talbok.

Inga kommentarer: