söndag 14 april 2013

Lördag 13 april. Verksamhetskonferens.

Lördagens verksamhetskonferens dit alla föreningsstyrelser i regionen var inbjudna genomfördes med stort engagemang av drygt etthundartio deltagare. Efter en inledande omvärldsbetraktelse övertog Roger Grönros ledningen av konferensen under förmiddagen.

Fokus under förmiddagen var vad behöver vi för kunskap föra att kunna tillvarata ochutveckla engagemang. Resultatet av förmiddagens arbete dokumenterades och sattes upp på väggen så att alla deltagare fick möjlighet att läsa och resonera runt förmiddagens resultat.

Eftermiddagen ägnades åt hur vi skall fånga och stimulera engagemang i bostadsområdena. Det fanns många olika ingångar och tankar ingen sämre eller bättre utan snarare anpassade efter föreningarnas enskilda förhållanden och olika engagemang.
För mig var det som alltid fantastiskt roligt att få leda och lotsa deltagarna igenom dagen på ett mjukt men ändå målinriktat sätt.

Inga kommentarer: