tisdag 12 februari 2013

Tisdag 12 februari. DN. Informationsmöte.

I dagens DN är det en artikel om upprustningar och ombyggnationer. Artikeln beskriver hur hyresgäster upplever att deras röst inte hörs när hyresvärden skall sätta igång med upprustning och stambyte i huset de bor. Hyresgästernas inflytande måste stärkas utan att för den skull fastighetsägarna hindras från att utföra nödvändiga underhållsåtgärder som till exempel stambyte.

Rotavdrag och samma beskattning som i övriga boendeformer behövs och varför inte fastighetsbundna underhållsfonder som att skattefria. Någon ansvarig politiker måste ta tag i problematiken med att finansiera upprustningarna i miljonprograms områdena. Någon ansvarig politiker borde se fördelarna med hyresrätterna och vara beredd att satsa på hyresrätten inte bara prata om hur mycket det kostar.
Det är snarare så att de borde omedelbart börja fundera på vad som händer med infrastrukturen, arbetsmarknaden och och samhällsutvecklingen om inte bostadsförsörjningen fungerar.

Träffade en gammal vän som jag åt lunch tillsammans med idag. Alltid trivsamt att prata om då, nu och framtid. Att bryta tankar och få olika perspektiv på tillvaron är viktigt när vi är i en föränderlig tid med många viljor som inte alltid drar åt samma håll.

Under kvällen träffar vi hyresgäster som vi bjudit in till ett informationsmöte i ABF huset på Sveavägen. Temat är hyressättning i Stockholms innerstad och de fastigheter som Fastighetsägarna i Stockholm vars  hyror de vill ha prövade i hyrsnämnden. Ett trettiotal personer deltog på mötet. Efter en inledning förklarade vår jurist hur läget är och hur vi ser på ärendena. Det blev en hel del frågor att besvara och vi fick många uppmuntrande ord.

Inga kommentarer: