fredag 15 februari 2013

Fredag 15 februari. SvD. DN. Bostadpolitik.

Under dagen hör ett par dagstidningar av sig. Frågorna rör hyresnivåer, nyproduktion, hinder för nyproduktionen, vad kan göras för att få igång byggandet m.m.

Bostadspolitiken är näst intill osynlig men Hyresgästföreningen Region Stockholm har många förtroendevalda som engagerar sig i att få igång bostadspolitiken. Vi deltar i ett riksomfattande projekt med att via internet samla in namnunderskrift er för att avskaffa "hyrskatten". Nu kraftsamlar vi oss inför pågående och kommande årsmöten på lokal och kommunal nivå.

Vi pratar ofta om ledarskapets betydelse i olika forum. Diskussionen igår på vår ordförandekonferens tydligjorde ännu en gång betydelsen av ledarskapet och vikten av att vi erbjuder våra ledare nödvändig utbildning. Vi har under några år prioriterat utbildningar med fokus på att fånga och driva engagemang som nu börjar ge resultat i bostadsområdena. Nu gäller det att även fortsättningsvis jobba med Agenda 2016 det vill säga lokalt inflytande och engagemang samtidigt som vi utvecklar ledarskapet.

Inga kommentarer: