måndag 28 januari 2013

Måndag 28 januari. Förbundsstyrelsemöte. Förhandlingar.

Dagens förbundsstyrelsemöte behandlade många viktiga frågor däribland bostadspolitik, organisationsfrågor och en hel del annat. om du vill veta mer så brukar det finnas mer info på "Bosse" någon dag efter mötet.
Avslutar dagen med att på regionkontoret ha ett kortare möte följt av ett telefonmöte med våra förhanlingsdelegationers ordförande samt förhandlingsledarna.
Kort blogg i dag måste hinna gå igenom en del mail före jag stänger av datorn och "plattan".

Inga kommentarer: