tisdag 18 december 2012

Måndag 17 december. Botkyrka. Hyresgäst. Politikermöte. Kommentarer.

Förmiddagen går till större delen åt att prata bostadspolitik med förtroendevalda i olika hyresgästföreningar i regionen. Samtalen rör sig om hyressättning, upprustning och hur vi skall framföra våra tankar till politiker oavsett politisk tillhörighet. Vi har en hel del jobb framför oss före alla politiker ser hyresrättens alla fördelar för samhällsutvecklingen.

Härom dagen hade jag ett långt samtal med en hyresgäst och medlem som bor hos en av Sveriges största fastighetsägare. Hyresnivån ganska hög och underhållet näst intill obefintligt och dessutom kallt i lägenheten. Själklart skall vi hjälpa medlemmen med att få problem åtgärdade.
Vi får ibland kritik för att vi inte når våra uppsatta mål i förhandlings arbetet eller inte kan hjälpa alla och så är det men då kan det vara bra att fundera på hur det skulle se ut på dagens hyresmarknad om vi Hyresgästföreningen inte fanns.

Under kvällen är det möte i Botkyrka med hyresgäster om arbetet med att systematisera hyrorna i Borkyrkabyggens hyresbestånd. Arbetet med att ta fram underlag och modell för systematisering har pågått i flera år och nu har systemets sjösatts.
Det finns en hel del att informera om så Botkyrkaföreningen har kallat till möte för att förklara och svara på frågor. Mötet är välbesökt och frågorna är både många och ibland ifrågasättande. Att på ett lätt sätt förklara hur systematiseringen går till är inte enkelt men de flesta får svar på sina frågor under kvällen.
Föreningsstyrelsens ordförande Simon Safari lovar att det skall bli fler möte i början på nästa år och det löftet emottas väldigt positivt av mötesdeltagarna.

Jag får mellan 15 och 20 kommentarer varje dag men dessvärre utan mailadress. De kommentarerna har inte publiceras eftersom avsändaren inte meddelat sin mailadress. Så välkommen att skriva kommentarer och vill du ha din kommentar publicerad så glöm inte att lämna med din mailadress.

Inga kommentarer: