onsdag 31 oktober 2012

Tisdag 30 oktober.

Hyresgästföreningen Plus som har till uppgift arbeta fram bästa möjliga förmåner för medlemmar i hyresgästföreningen.
I dag finns mer än 600 olika förmåner runt om i landet och antalet förmåner växer stadigt. Styrelsen träffas regelbundet för att utveckla bolagets verksamhet. På dagordningen idag förmånliga försäkringar, budget och marknadsplan.

Strategiska övergripande delegationen i Stockholms Stad där företrädare för förhandlingarna gentemot de allmännyttiga bostadsbolagen och fastighetsägarnas organisation ingår träffas så här års regelbundet. Kvällens möte hade information på agendan men också en del bostadspolitik och ägardirektiv.

Under kvällen är jag och lyssnar på hyresgäster och våra företrädare Liz Grennstam som är ordförande i Hyresgästföreningen i Solna och PO Brogren från regionkontoret. Mötet är välbesökt och temat är information om vad som händer i bostadsområdet Blåkulla i Solna när bostadsrättsföreningen skall sätta igång med upprustningar i husen, Vad betyder det för hyresgästerna hos bostadsrättsföreningen om bostadsrättsföreningen har dålig ekonomi. Helt klart var att hyresgästerna blev lugnade av beskeden de fick under kvällen.

Inga kommentarer: