onsdag 5 september 2012

Torsdag 5 september. Förhandlingar. Möte. Planering. Reservdel.

Förhandlingarna med de olika bolagen runt om i regionen när det gäller privatägda och kommunalt  allmännyttigt ägda hyresfastigheter drar ibland ut på tiden före de är slutförda.
Att måna om våra uppdragsgivare hyresgästerna är självklart och uttdragna förhandlingar är något som kan sprida oro bland hyresgäster eftersom det alltid finns en risk för retroaktiva hyreshöjningar.
Jag har flera gånger den senaste månaden fått frågan om det är en medveten strategi att dra ut på förhandlingarna. Svaret är givetvis nej dessutom pågår en analys av årets förhandlingar och utfallet samt hur vi skall bli ännu bättre företrädare för hyresgästerna när vi förhandlar.

Under dagen träffar jag en företrädare för fastighetsägarna. Jag betonar att vi tillsammans har ett ansvar att måna om det svenska systemet med bruksvädeshyror. Själklart har vi helt olika särintressen men vi är båda parter beroende av att den "Svenska modellen" fungerar.

Under kvällen träffar jag regionstyrelsens arbetsutskottet. Vi pratar om en intressant ingång när det gäller hyror och upprustning. Kommer överens om hur vi skall hantera ärendet framgent och ger ett uppdrag till kontoret. Vi går igenom planeringen inför styrelsens kommande verksamhetsöverläggning.

Båtmotorn på "lillbåten" har ett trasigt kugghjul. Jag demonterade kugghjulet i lördags och idag var jag iväg på lunchen till en mycket välsorterad reservdels och båt tillbehörsfirma. Kugghjulet har utgått ur sortimentet men om det funnits hade det kostat drygt niohundra kronor. Kugghjulet är inte mer än ca fyra centimeter i diameter och gjutet i aluminium.
Fick tips om en firma i Eskilstuna som skrotar båtmotorer. Har ring dit och förhoppningsvis kommer ett begagnat kugghjul med posten de närmaste dagarna. Prissättningen verkar vara som på bilskrotarna en tredjedel av nypriset.

Inga kommentarer: