lördag 29 september 2012

Pressrelease

Fastighetsägarna Stockholm ägnar sig åt spel

Hyresgästföreningen region Stockholm mottog sent på fredagseftermiddagen beskedet om att Fastighetsägarna Stockholm säger upp avtalet rörande uppbörden av den så kallade hyressättningsavgiften. Hyressättningsavgiften är den avgift (för närvarande 144 kr per lägenhet och år) som hyresgästerna betalar för att Hyresgästföreningen sköter hyresförhandlingsarbetet.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som bor i fastigheter där det finns en förhandlingsordning. Det innebär att Hyresgästföreningen förhandlar för cirka 330 000 hyresgäster i Stockholmsregionen, varav hälften i det privata bostadsbeståndet. Fastighetsägarna Stockholm är motpart för mindre än en fjärdedel av dessa. I och med uppsägningen av avtalet finns risk för att förhandlingarna om 2013 års hyror blir en utdragen process, vilket skapar osäkerhet, drabbar hyresgästerna negativt och försvårar för enskilda fastighetsägare att planera framåt.

- Vi har alltid hyresgästens bästa i fokus. Vi ser nu hur Fastighetsägarna Stockholm avsäger sig sitt ansvar för det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Det gynnar varken hyresgästerna eller fastighetsägarna. Hur tänker Fastighetsägarna agera i framtiden, ska deras medlemmar tvingas förhandla med varje enskild hyresgäst för sig? Då lär förhandlingarna verkligen dra ut på tiden, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– För oss är det viktigast att sluta bra avtal för hyresgästerna, men för att detta ska fungera till fullo, krävs två parter som respekterar varandra. Hyresgästföreningen är en stor organisation med över en halv miljon medlemmar, varav 125 000 finns i Stockholm. Vi har en mycket effektiv och kunskapstung förhandlingsorganisation med kompetenta och ansvarstagande förtroendevalda och tjänstemän. Jag kan bara beklaga att vår motpart, Fastighetsägarna Stockholm, väljer att ägna sig åt ett taktiskt spel istället för att inleda en konstruktiv dialog för att komma igång med nästkommande års hyresförhandlingar.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Marie Martinsson
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-545 18 255 kommentarer:

Anonym sa...

Yes! Yes! Yes!
Där sjönk hyrorna!
Hur många miljoner förlorar Hyresgästföreningen?

Petter Niklas sa...

Petter Niklas dansar och ler!

Anonym sa...

Du får äta dunderhonung så Hyresgästföreningen kan hävda sig.

Anonym sa...

Hej anonym,
Terje har inte svarat ser jag. Brukar han inte göra.

20-25 miljoner ligger i potten för Hyresgästföreningen Stockholm.

Terje Gunnarson sa...

Hej
Vet inte hur många kronor det gäller. Förhandlingsenheten håller på att kolla. Vet så mycket som att det inte rör 20 à 25 miljoner utan betydligt mindre.