söndag 16 september 2012

Lördag 15 september. Verksamhetskonferens

Regionens årliga verksamhetskonferens gick av stapeln idag. Alla föreningsstyrelser var inbjudna för att tillsammans med regionstyrelsen, personal från boutvecklingsenheten samt regionens ledningsgrupp skapa ett rejält underlag inför regionstyrelsens arbete med att arbeta fram regionens verksamhetsplan för 2013.

Dagen inleddes med att vår regionchef Göran Hellberg gav en nuläges beskrivning som följdes av en information om projektet på boutvecklingsenheten, hur de skall organisera sig och arbeta med stöd till hyresgästföreningarna runt om i regionen.
Chefen för boutvecklingsenheten Rickard Dazley informerade om att han slutar vid månadskiftet och den tillförordnade chefen Tommy presenterade sig.

Moderaternas bostadspolitiska talesman Anti Avsan höll ett engagerat anförande om hyresrätten och dess betydelse för hur vår region skall kunna utvecklas, bostadsbristen och nyproduktionen samt hyressättning. Det blev också tid för frågor om hur moderaterna såg på allmännyttans framtid och uppfattningen var att allmännyttan behövs och den är inte på väg att avskaffas.

Vår kommunikationsenhet jobbar med massor av kommunikationsfrågor. Enheten har utvecklats väldigt mycket under de senaste åren. Trycksaker av olika slag har utvecklats för att bli ännu mer ändamålsenliga, utredningar med aktuella teman levereras med jämna mellanrum, bostadspolitisk omvärldsbevakning som håller hög klass, pressreleaser och debattartiklar matas ut till olika former av media, stöd till föreningarnas opinionsarbete för att nämna en del av enhetens viktiga arbete.
Enheten har gått från en ganska traditionell marknadsenhet till en kommunikationsenhet som är grymt väl rustad att klara kommande utmaningar.

Idag fick enhetens chef Helen Lilja tillfälle att informera om hur enheten jobbar på bredd i hela vår organisation men också berätta specifikt om vilket stöd föreningarna kan få i sin verksamhet.

Efter att ha fått en ganska stor mängd information ägnades hela eftermiddagen till gruppvisa samtal om goda exempel att ta med sig i den kommande verksamheten blandat med redovisningar i plena. En arbetsmetod som deltagarna uppskattade.
Dagen avslutades med en gemensam middag före vi alla skiljdes åt efter en väl genomförd verksamhets konferens.

6 kommentarer:

Nisse sa...

Smakade det gott att äta på hyresgästernas bekostnad?
Får du ingen lön så du kan betala din egen mat?

Anonym sa...

Hungrig på hyresgästernas bekostnad igen. Hoppas gratiskäket smakade bra.

Terje Gunnarson sa...

Hej Nisse.
Maten var skaplig. Tycker du att alla som ägnade en hel dag åt att jobba med att planera för nästa års verksamhet inte var värda lunch och middag? Det tycker jag!
Jag är arvoderad fyra dagar i veckan.

Anonym sa...

På mitt jobb får vi betala vår mat själva.
Annars borde det förmånsbeskattas. Gör det det hos Hyresgästföreningen eller fuskar ni med skatten?

Anonym sa...

Får du inget käk hemma?

Terje Gunnarson sa...

Självklart! Om jag någon enstaka vardagskväll är hemma äter jag tillsammans med familjen.