torsdag 17 februari 2011

Torsdag 17 februari. Ordförandemöte. Avtal eller inte avtal. Upprustning.

Kvällens konferens med regionens föreningsordföranden på kontoret i Globen var välbesökt. En hel del frågor fanns att resonera om. Motionerna till fullmäktige delades ut liksom ett förslag på hur måndagsklubben kan utvecklas.
Representativiteten i vår förhandlingsdelegation rörande privata beståndet var också på dagordningen liksom en del andra organisatoriska frågor. En sak var väldigt tydlig vi behöver skicka ut allt materialet före mötet eller inte ta upp det till behandling.
När det gällde motionerna blev det ett återhållsamt engagemang och när vi informerade om arbetsformerna på vårt kommande vårfullmäktige framfördes det viss rädsla för att alla inte skulle komma till tals i alla frågor. Något som jag hoppas att inte skall ske utan målet är att stärka alla deltagares möjlighet att påverka fullmäktiges beslut i positiv riktning.

Frågan om upprustning är ständigt uppe på dagordningen. Olika TV inslag och tidningsartiklar belyser vad som händer i bostadsområdena. På många håll växer protesterna mot upprustningarnas omfattning och därpå följande krav på hyreshöjningar. Regionstyrelsen har löpande resonemang om hur vi skall hantera frågan i våra förhandlingar. Under våren måste vi hitta en hållbar strategisk linje för dessa förhandlingar.

Ibland händer det att jag tror en fråga är utklarad och "iland" men så helt plötsligt uppenbarar sig nya frågeställningar och krav. Vi är en förhandlande organisation utan strejkrätt och det ställer väldigt höga krav på oss när det gäller kunskap och kompetens. Egenskaper som vi besitter men som inte alltid respekteras av våra förhandlingspartner. Ibland önskar jag att vi hyresgäster skulle ha strejkrätt.

Tänk att som till exempel fackföreningarna kunna gå ut i strejk mot ohemula krav. En hyresstrejk som inte skulle strida mot lagen utan istället skulle vara en lagstadgad möjlighet en möjlighet som inte skulle kunna leda till att besittningsrätten försvinner utan tvärtom befäster besittningsrätten.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Strejkrätt! Ett mycket rimligt krav.


Janne H

Göran P sa...

Anonym sa...
Strejkrätt! Ett mycket rimligt krav.


Janne H
.........

Och rätt till sjukkassa, inga karensdagar, MBL, Förtur för alla med partibok...

Ja - ni hör ju. En svunnen tid.

Terje Gunnarson sa...

Ja du Göran P nog vore det bra om "sjukkassan" fungerade mer med fokus på människorna än systemet. Har du läst tidningar, sett på TV och lyssnat på radio?
MBL är bra det tillhör en modern tid inte en svunnen tid. Förtur för alla med pengar....
Jag tror snarast att du vill backa tiden till hur det var i början på 1900 talet eller hur? Det var bättre förr...........