torsdag 3 september 2009

Torsdag 3 september. Media. Lokala förhandlingar. Ledig kväll.

Idag har jag haft kontakt med ett par tidningar och SVT. Tidningarna hade frågor rörande ombildningar och tomma bostäder. SVT skall göra ett inslag om lägenhetsbränder.

Ombildningsfrågorna kommer och går i media men det finns intresse att följa upp olika frågor hela tiden. Med jämna mellanrum kommer det tips till media om tomma lägenheter och tomma hyreshus just nu är det ett hus i norra Stockholm som gramskas av media. Jag är inte helt säker på att det tomt skall undersöka om det stämmer kommande vecka.

I morgon är jag i Örebro för att delta på hyresgästföreningens gemensamma personaldagar. På Agendan står våra framtidsfrågor Agenda 2016 och ett par seminarier. Morgondagen blir säker lärorik och trivsam.

En ordförande i en Lokal Hyresgästförening hör av sig under kvällen med en del spörsmål rörande fullmakter och återtagna fullmakter, Det blir mer och mer sådana frågor.

Jag får också några möteförfrågningar under kvällen och bokar in två vardagskvällar och en söndag. Alla möten handlar om ombildning och kommande stämmor runt om i regionen.

Inga kommentarer: