lördag 29 augusti 2009

Styrgrupp nya Webben. Framtidsfrågor. Agenda 2016. Verksamhetsplanering.

Idag hade vi möte klockan 08.00 i styrgruppen för nya webben. På dagordningen ett resonemang runt tjänsteleverantörer. Vad vill vi ha och när? Hur påverkar det startdatum? Fungerar allt så det svarar mot tidningens krav? Frågorna var många med det landade så småningom i fortsatt beredning av aktuella frågor.

Klockan 10.00 träffades regionstyrelsens framtidsgrupp på Vår Gård för att fortsätta med resonemangen som påbörjades vid gruppens första möte. Mycket focus på hur vi skall få fram ett sätt att jobba som stimulerar och släpper fram viljor och engagemang hos hyresgäster och medlemmar. Hur skall vi tillvarata den lokala kraften i bostadsområdena? Hur skall vi få samarbete över gränserna hyresgäst/medlem/förtroendevald/anställd/regionstyrelsen/?
Spännade frågor som skapade både engagemang och obesvarade frågor.

Efter lunch vidtog arbetet med Agenda 2016 under Anna Åbergs trygga ledning. Mycket grupparbete som kom igång raskt med en bra film om Hyresgäströrelsen som starter.

Överläggningen rörande regionens verksamhetsplan och budget startade ganska sent runt halv sex på kvällen. Vi gick igenom ekonomin och verksamhetsområden. Resonerade en hel del om vad kan vi utveckla. Hur skall vi använda kraften hos organisationens alla medlemmar och förtroendevalda.


Inga kommentarer: