måndag 3 februari 2014

Måndag 3 februari. Järvadagen

Tisdagen den 28 januari gick den årliga Järvadagen av stapeln Kistamässans lokaler. Dagen inleddes med mingel bland en mängd intresseorganisationer och företag som hade representanter på plats i en utställning, alla verksamma på Järvafältet.

Den formella delen inleddes av borgarrådet Joakim Larsson som talade varmt om arbetet med Järvalyftet och vilket fantastiskt engagemang det finns bland de boende.
Dagens moderator Lydia Capolicchio lotsade oss sedan genom dagens fullspäckade program där
Pelle Björklund Vd för Svenska Bostäder informerade om arbetet med trygghet, arbete, utbildning  och arbete.
Medborgarvärdar och ungdomsvärdar berättade tillsammans med chefen för stadsdelens prevetionsenhet om sitt arbete i Rinkeby och Kista.
ABC föräldragrupper i Spånga-Tensta och samordnaren av föräldrakraft informerade om hur de arbetar och de speciella förutsättningar som finns i alla bostadsområden.
Enhetscheferna för Jobbtorg Stockholm Kista och Jobbtorg Fokus Unga berättade om sitt mycket intressanta arbete med att nå unga vuxna och ge stöd i deras arbetssökande.
Övriga som berättade och informerade var stadsdelsdirektörer, projektledare från stadens exploateringskontor, sociala insatsgrupper, organisationen FLIT.
Dagen avslutades med ett samtal under moderatorns ledning mellan Vd för Familjebostäder, Chefen för kulturförvaltningen och närpolischefen på Järva. Ett samtal som andades stor framtidstro.
En mycket intressant dag både när det gäller all info men också de samtal jag hade med politiker och företrädare för olika intresseorganisationer.
"Djurårdsfotbollen" var särskilt intressant och den kontakten kommer med all säkerhet leda till ett framtida samarbete med att fånga upp ungdomar på olika sätt.

Inga kommentarer: